Kino Úsmev

Kino Úsmev
Spolupráce:Martin Ratkoš
Adresa: Kasárenské námestie 1, Košice, Slovensko
Investor:Občianske združenie Cinefil
Projekt:2016
Realizace:2016


Nominácia na Cenu CEZAAR 2018 v kategórii exteriér.
Na Jar 2016 sme boli požiadaní vytvoriť návrh aktivácie priestoru pred legendárnym kinom Úsmev v Košiciach. Súčasťou našej úlohy bola aj úprava fasád a otvorenie, prepojenie foyeru kina s malým parkom, ktorý sa nachádza pred nim. Príjemný park disponuje veľkým potenciálom a pochopili sme, že by do neho mohli expandovať aktivity a programy z vnútra budovy. Preto sme fasádu perforovali dvojicou symetrických otvorov, ktoré zabezpečujú vizuálny i faktický kontakt oboch prostredí. Aktivácia parku spočíva v umiestnení niekoľkých architektonických elementov. Jedná sa o pódium o pôdoryse rovnoramenného kríža, ktoré slúži ako exteriérova expanzia prevádzky kaviarne. Ďalšími prvkami sú informačný pylón pri vstupe do parku a 23 m dlhá zalomená lavička. Existujúce rovnoramenné schodisko disponuje potencialitou hľadiska, z ktorého je možné sledovať dianie v priestore pred kinom. Jeho aktivácia spočíva v úprave stupňov na sedenie a farebnom nátere, ktorý bude pre všetky spomínané elementy rovnaký.
Fasády sme navrhli očistiť od zbytočných prvkov a farebne upraviť. Na hlavných fasádach kina sme navrhli reverzibilnú inštaláciu E/ti/CS. Vynechaním písmen T=Thermal a I=Insulation známej skratky ETICS (external thermal inslulation contact system) vzniká External Contact System. Inštalácia, ktorá okrem výtvarného rozmeru a informačného potenciálu nastoľuje otázky rizík zmeny geometrie, proporcií a siluety architektúr vystavených tlaku súčasného trendu energetickej úspornosti a „zbesilého zatepľovania“. Pattern zložený z 2000 kusov kotviacich elementov zatepľovacieho systému rozmiestnených v pravidelnom rastri sa stáva podkladom pre svojbytné intervencie iných umelcov. Napríklad pre umiestnenie LED svietidiel, alebo nasvetlenie štruktúry generejúc ďalšie sub-patterny tieňov, ktoré rozvibrujú siluetu objektu kina.
zerozero
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od zerozero