Kaple St. Pierre

Kaple St. Pierre
Urbanistické řešení

Kaple je umístněna podél lesní cesty v mírném svahu v blízkosti rybníku. Je to nejvhodnější pozemek k umístnění vzpomínkové kaple na pozemcích statku, mimo hlavní komunikace a s dobrou pěší dostupností. Místo navozuje pokojnou a kontemplativní atmosféru během vycházek. Drobná stavba duchovního zaměření doplní kolorit místní kulturní krajiny.

Architektonické řešení

Forma kapličky vychází z požadavku zadavatele na historické tvarosloví, používá klasických materiálů a konstrukcí. Zároveň je klasická forma interpretována v jednoduchém tvaru a detailu.
Kaple vytváří tichý vnitřní prostor určený ke kontemplaci a vzpomínkám. Použití přírodních materiálů má symbolizovat spojení s přírodou a její nadčasovost.
Kaple vytváří jednotný uzavřený prostor, vchodem orientovaným k lesní cestě, směrem k příchozímu. Lomený oblouk je základním kompozičním tvarem a geometrie formující architekturu kaple, předstupuje před štítovou stěnu, jeho vrchol je přetažený přes svislici a sklání se k cestě. Vlastní průčelí uzavírající vnitřní prostor je tvořeno průhledným dřevěným roštem z dubového dřeva s vloženým tahokovem. Vstupní dveře jsou dvoukřídlá, symetricky osazená na hlavní osu průčelí.
Důraz je kladen na maximální jednoduchost a střídmost vnitřního prostoru. Klenba vnitřní lodě je provedena z jasanového bíle lazurovaného dřeva. Do závěru klenby, nad oltář je vsazen kříž tvořený z ocelových plátů. Průsečík ramen kříže vytváří místo pro svíci, oheň, jako symbol nehasnoucí lásky a odpuštění srdce Kristova.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
Ondrejcisler
04.11.12 12:58
kde?
veru
16.01.14 10:21
zobrazit všechny komentáře