Kanceláře společnosti Metalimex a.s.

Kanceláře společnosti Metalimex a.s.
Adresa: Štěpánská, Nové Město, Praha, Česká republika
Investor:Metalimex a.s.
Projekt:2010
Realizace:2010


Zadání rekonstrukce vstupního podlaží a kanceláří domu ve Štěpánské ulici vychází z požadavku investora na vytvoření reprezentativního vstupu do budovy s návazností na hlavní komunikační uzly budovy a požadavku na rekonstrukci jednacích prostor a kanceláří.
Předmětem úprav bylo vyčištění dispozičních pozůstatků předchozích rekonstrukcí se snahou o maximální otevření prostoru, to vše s respektem k původním architektonickým detailům prvorepubli- kové stavby.
Při návrhu je kladem důraz na jednoduchost detailu a materiálovou čistotu.
Vstupní hala, přístupná přímo ze Štěpánské ulice, plně využívá konstrukční výšky parteru. Její objem je podpořen lesklým pnutým podhledem. Hala je osluněna výkladcem, ze kterého byly odstraněny veškeré prvky, bránící výhledu do ulice. Dostatečné osvětlení neosluněných částí zajišťuje kompozice lineárních svítidel využívající odrazů lesklého stropu. Celý vstupní prostor včetně návazných komunikací je propojen litou terraco podlahou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ADR