Kanceláře kreativní agentury DDB Prague

Kanceláře kreativní agentury DDB Prague
Adresa: Lomnického 1705/9, Pankrác House, Nusle, Praha, Česká republika
Investor:DDB Prague
Realizace:2019
Užitná plocha:580 m2


Architektonický koncept interiéru kanceláří DDB je založen na optické iluzi - anamorfóze.  Jedná se o uměleckou deformaci obrazu, v tomto případě loga agentury, při které je dokonalý obraz viditelný pouze při pohledu ze specifického bodu. Návštěvníci při vstupu do kanceláří prochází jedinečným bodem, ve kterém spatří logo DDB ve své dokonalé podobě. Při průchodu kanceláří se logo opticky rozpadá, zůstává deformovaný obraz. Je to optická iluze a zároveň jen zdánlivě náhodné uspořádání barev.
Dalším designovým prvkem je taburetová stěna, která kreativním způsobem umožňuje uložit velké množství stoliček. Stoličky jsou jednoduché taburety ve tvaru písmene B a jejich barevnost vychází z barevné škály identity DDB. 
Nejen v čase schůzky mohou zaměstnanci snadno taburety vytáhnout a efektivně tak navýšit počet míst k sezení nebo si přisednout ke kolegovi ke konzultaci.
Středu interiéru dominuje uzavřený čtvrtkruhový žlutý amfiteátr - war room. Skleněná dělící příčka amfiteátru opticky propojuje interiér s přilehlými pracovními zónami, v případě brainstormingu je navíc využívána jako plocha pro zaznamenávání myšlenek a nápadů. V případě projekce či potřeby většího soukromí je amfiteátr možno zcela zatemnit pomocí závěsů.
K dispozici je také kavárna a lounge, které slouží jako interní místo setkávání zaměstnanců a zároveň mohou být díky variabilnímu sezení využity pro školení, rozhovory, workshopy, aj.
Kombinace otevřených prostor vyhrazených pro práci s odpočinkovými zónami/prvky podporuje komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci. Dostatek soukromí je nejen v případě důležitých jednání či teamových meetingů zajištěn částečně (war room) či zcela (meeting room) uzavřenými prostory.  Jasné a přehledné dispoziční uspořádání doplněné kreativními prvky umožňuje rychlou orientaci v prostoru a odráží tvůrčí charakter agentury. 
B² Architecture
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od B² architecture