Justiční palác v Córdobě

Ciudad de la Justicia de Córdoba

Justiční palác v Córdobě
Autor: Mecanoo
Spolupráce:Ayesa
Adresa: Calle Isla Formentera 16, Arroyo del Moro, Cordoba, Španělsko
Investor:Junta de Andalucía
Soutěž:2006
Realizace:2014-17
Užitná plocha:48000 m2


Nový justiční palác v Córdobě leží ve čtvrti Arroyo del Moro, kde převládají anonymní bytovky, produkty rychlého rozvoje španělských měst v 21. století. Tyto bloky, který charakterizují místní městskou strukturu, však nebyly schopné vytvořit veřejný prostor nebo nabídnout městu nic nového. Vytváří jen kompaktní a koherentní městskou identitu. Přidáním veřejné instituce do této oblasti vznikla příležitost k modernizaci veřejné sféry a připojení občanské kvality do této relativně nové čtvrti.
Koncept justičního paláce provázela odpovědnost k posílení místní identity. Zatímco historické centrum Córdoby se nachází jihovýchodním směrem, tak náš návrh se otevírá severním směrem do velkolepého vstupního náměstí napojeného se stávající zahrady Huerta del Sordillo. Hmotový koncept domu usiluje o integraci s okolní zástavbou a zároveň v sobě obsahuje principy dílčí fragmentace. Návrh sleduje podobou strategii jaká probíhá při procesu spontánního růstu středověkých měst, jehož výsledkem je pečlivě tvarovaný objekt, aby se co nejlépe přizpůsobil okolnímu kontextu. Výsledná struktura je podobná skládance puzzle, která naznačuje proces svého formování a napodobuje atmosféru z hustě zastavěného historického centra Córdoby.
Svislé pukliny vytváří ve hmotě domu patia, která se odkazují na místní typologii nádvoří. Tyto praskliny současně zajišťují dostatek denního světla a přirozené větrání uvnitř dispozice velkého domu. Lze říci, že trvalé udržitelnosti nebylo dosaženo drahými technologiemi, ale inteligentní interpretací lidové architektury.
Budova je vyvýšena dva metry nad úrovní ulice a vstupuje se do ní z mírně svažitého náměstí. Toto vyvýšení dodává budově symbolicky na významu a současně řeší všechny problémy spojené se soukromím a bezpečností, čemuž přispívají i polozapuštěná patia. Poněvadž je justiční palác rozdělen na několik nezávislých částí, bylo požadováno hned několik vchodů umístěných na podle vnitřního i vnějšího provozu. Do objektu se dostanete buď z hlavního vstupního náměstí nebo z menších bočních patií, která jsou rozmístěna po zbývajících třech stranách domu.
Již od hlavního vstupu je uspořádání vnitřního provozu snadno pochopitelné. Hlavní páteř domu tvoří centrální chodba, na kterou se napojují jednotlivé stavební programy. Tento centrální prostor prochází napříč celým domem přes několik podlaží a navíc je propojen z venkovními dvory. Centrální chodba reflektuje vnější architektonický jazyk stavby, přičemž víceúrovňové prostory jsou po celé budově osvětlovány sochařsky ztvárněnými atrii.
Místnosti ve vyšších patrech jsou více soukromé, zatímco v přízemní úrovni náměstí se nachází co nejvíce veřejných funkcí jako jsou soudní a obřadní síně či restaurace. Kanceláře s nejvyšším stupněm zabezpečení jsou umístěny zcela mimo obvodový plášť a archivy společně s vězeňskými celami se nachází pod úrovní terénu.
Mecanoo
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Mecanoo