Interiér kanceláří společnosti KOVOSVIT MAS

Interiér kanceláří společnosti KOVOSVIT MAS
KOVOSVIT MAS je významná společnost se 75letou tradicí ve výrobě a vývoji kovoobráběcích strojů s působností na českém i zahraničním trhu. Výstavba výrobního areálu spadá do období druhé světové války a je zajímavá z historického, urbanistického a architektonického hlediska (původ společnosti v Baťových obuvnických závodech, ovlivnění projektu druhou světovou válkou, výstavba na zelené louce v souladu s principem Baťova zahradního města, spolupráce s významnými architekty např. Josef Gočár).
Přáním investora bylo zrekonstruovat „pátou etáž“ kancelářské budovy na nové administrativní prostory, přičemž část podlaží byla určena pro vedení společnosti. Důraz investora byl kladen na začlenění zeleně do konceptu řešení a na akustické řešení jednotlivých prostorů.
Architektonické řešení interiéru vychází z charakteru budovy – administrativní budova ve výrobním areálu, charakteristická moderní stavba své doby, vzhled stavby v rázu „Baťových staveb“. Konstrukční systém objektu je trojtakt s kruhovými sloupy, obvodová konstrukce je s významným podílem prosklení a členění oken. Výška okenních otvorů je až po vodorovnou nosnou konstrukci. Budova je osově souměrná se zvýrazněnou příčnou osou.

Rozdělení prostoru

Prostor rozděluje příčná osa na levou část, ve které se nachází typická pracoviště, a na pravou část, ve které se nachází vedení společnosti a reprezentativní jednací prostory. Vedení společnosti je logicky umístěno v pravé části z důvodu výhledu na celý výrobní areál. V řešeném podlaží je kladen důraz na použití zeleně ať formou květníků nebo zimních zahrad a na vytvoření neformálních zón pro setkávání zaměstnanců.
Velikost a umístění kanceláří vychází z konstrukčního systému. Samotné kancelářské a zasedací prostory jsou umístěny v krajních polích. Ve středním traktu jsou situovány zimní zahrady i neformální sezení. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední podlaží, jsou tyto prostory přisvětleny střešními světlovody.

Barevné a materiálové řešení
Firemní barvy KOVOSVIT MAS jsou šedá, bílá a červená. Tyto barvy jsou použity při řešení interiéru a dominují především levé části podlaží. Nášlapná vrstva podlahové konstrukce je šedý vinyl imitující podlahu původní industriální budovy. V reprezentativních prostorách je použitá dřevěná podlaha v kombinaci světlého a tmavého dřeva. Barva podlahy je vždy v kontrastu s dekorem mobiliáře. Doplňky jsou voleny v šedých, béžových až hnědých odstínech. Dalším výtvarným motivem je vertikální a nepravidelné horizontální členění prosklených příček.
Původní okenní otvory jsou až do výšky nosné stropní konstrukce. Z tohoto důvodu je stávající stropní konstrukce přiznána a zdůrazněna šedou tmavou barvou. Stropní podhled je složen ze samostatných bílých prvků, které jsou zavěšeny na nosné konstrukci stropu. Podhled je řešen s ohledem na zvýšené akustické požadavky. Prvky podhledu jsou ve tvaru čtverců, obdélníků či lamel.  Podle umístění v rámci interiéru je použit čtvercový podhled s nezávisle zavěšeným osvětlením, dále obdélníkový podhled s integrovaným obdélným osvětlením, v kancelářích vedení společnosti jsou z hlediska akustiky použity i zavěšené lamely. V prostorách s neformálním charakterem jsou v podhledu umístěna integrovaná kruhová stropní svítidla. 
Zvláštní péče byla věnována zimním zahradám a neformálním zónám.  V zimních zahradách převažuje organický tvar květníků s použitím přírodních oblázků na podlaze i konstrukci těchto květníků. Zeleň byla vybrána s ohledem na osvětlení, hloubku substrátu a velikost květníků. Zimní zahrady jsou doplněny o prvek tekoucí vody formou vodopádu či jezírka. Přirozené denní osvětlení světlovody je pro zimní zahradu výhodou a je zde poté možné použít více druhů rostlin.
Při návrhu a realizaci byly kladeny vysoké nároky na kvalitu interiéru, zeleň a akustické požadavky. Díky vzájemné spolupráci s investorem se podařilo realizovat zajímavé pracovní a reprezentační prostory.
Červený klobouk architekti
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
To si zaslouží pochvalu
Dalibor Černý
03.12.15 03:49
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Červený klobouk ateliér