Informační centrum Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity v Brně

Informační centrum Přírodovědecké fakulty
Spolupráce:Pavel Pijáček, Jarmila Kopečná, Šárka Medková, Martin Materna
Adresa: Kotlářská, Veveří, Brno, Česká republika
Investor:Masarykova univerzita v Brně
Projekt:2003 - 2004
Realizace:2004 - 2005
Užitná plocha:3800 m2
Zastavěná plocha:1080 m2
Obestavěný prostor:17260 m3
Náklady:100 000 000 CZK


Daná lokalita neumožňuje příliš mnoho prostoru pro urbanistické „výboje“. Klad z hlediska urbanistické koncepce (dá-li se o tom vůbec hovořit) vidíme v koexistenci zahrady a domu.

Vše ostatní je už věcí architektonického řešení, které by tento koncept podpořilo. Jedná se především o tyto architektonické prvky:
  • vytvoření adekvátního předprostoru domu a vstupu do zahrady se zázemím a zelení – meditativní a odpočinkový prostor
  • využití stávajících hmot budov do celkové harmonické kompozice
  • využití pevných stěn k „zelené fasádě“ z popínavých rostlin
  • využití transparentní fasády – severní strana – výhled do zeleně
  • vstupní „otevřená“ hala oddělující novostavbu s dostavbou stávajícího objektu auly, s průhledem do atria se stávajícím bukem.

Naší snahou bylo nejen funkční rozvržení požadovaných ploch, ale i co největší zapojení „venkovního interiéru“ – atria a venkovních ploch před budovou do dispozičního konceptu budovy informačního centra.

Dostavba Informačního centra MU navazuje na stávající budovy, které včleňuje v jeden celek. Objekt ze severu je  „obrazovka“ do Botanické zahrady, kam jsou směřovány všechny výhledy ze studoven. Severní fasáda je celoprosklenná a v ní se objevují plné hmoty schodiště a dvou zmiňovaných stávajících budov – aula a učebnová část při ulici Veveří. Právě požadavek na zachování auly a učebnové části vedl k volbě ocelové příhradové konstrukce, která stávající objekty přemosťuje a stává se tak výrazným prvkem budovy.
Plné části budou porostlé popínavými rostlinami. Uliční strana objektu je tvořena konzolou studovny a zrekonstruovaným pláštěm stávajícího objektu, před kterým je předsazena konstrukce opět na popínavou zeleň. Atrium příléhající k sousední objektu SPŠ strojnická stíněno stávajícím bukem a slouží jako tišší veřejné prostranství. Podstatou dispozičního řešení je bezkolizní koexistence uzavřených funkčních celků nově navrhovaného informační centra, stávajícího objektu učeben a auly.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...No-o!...
šakal
06.04.12 11:08
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architektonická kancelář Radko Květ