Objekt loděnice

v parku B. Němcové v Karviné - Fryštátě

Objekt loděnice
Spolupráce:Martin Materna
Rekonstrukce parku: Václav Babka, Zdenek Sendler
Investor:Statutární město Karviná
Projekt:2003 - 2004
Realizace:2010
Užitná plocha:82 m2
Zastavěná plocha:445 m2
Obestavěný prostor:760 m3
Náklady:12 000 000 CZK


K parku

Bezmála čtyřicetihektarový, velmi cenný, památkově chráněný park ležící jižně od historického centra Karviné-Fryštátu, jehož postupná rekonstrukce probíhá již sedmnáctý rok pod autorskou taktovkou  Václava Babky a Zdenka Sendlera. Samotný první kontakt s tímto především přírodním objektem, žijícím svým vlastním životem, byl pro nás od první návštěvy nevšedním zážitkem.
Vlastní architektonická tvorba byla pak již jen impozantním geniem loci vedena a usměrňována a postupně se stala jeho součástí. Využívá a podporuje jeho krásu.
K našemu potěšení přináší několikaleté společné úsilí své výsledky. Po úpravách, které na sebe vzájemně navazují a jsou určovány jednotně klasickými kompozičními principy, vznikají v parku velmi příjemná místa, park se zaplňuje lidmi a výrazně ožívá.
(Zdenek Sendler a Václav Babka pro časopis ARCHITEKT 9/2004)

Loděnice
Jedná se o novostavbu objektu Loděnice a přilehlých sportovišť, která je součástí budoucího rekreačního areálu v parku B. Němcové u jezera jehož autory jsou Václav Babka a Zdenek Sendler. Svým tvaroslovím objekt loděnice stojí po boku svého dříve zrozeného sourozence (vstupní objekt). Podobnost není náhodná, neboť zplozeny byly oba objekty v jeden čas. Okolnosti však určily loděnici čas zrození podstatně pozdější.
Loděnice zahrnuje sezónní bufet, veřejné záchody, sklad lodí a sportovního náčiní a též krytou terasu s krbem. Přilehlými sportovišti jsou dětské hřiště a dvě sportoviště na blízké louce.
Objekt leží přímo na břehu jezera v místě, kde se setkávají dvě parkové komunikace a tvoří zakončení důležité pohledové osy. Půdorysný rozměr stavby je v nejširším a nejdelším místě 29 x 20 m a orientace v podélném směru je severojižní. Objekt s nautickými motivy sestává ze dvou hlavních částí: dřevěné budovy a "letící" střechy. Dřevěnou budovu tvoří tři jednoduché hmoty zakončené kamennou zdí. Každá z těchto hmot je věnována jinému provozu. Provozu bufetu, veřejných záchodů a skladu lodí. Hmoty dále vymezují dva průchody z travnatého poloostrova k vodě. Z průchodů se vchází na WC i do zázemí bufetu. "Letící" střechu nad terasou s krbem vynášejí hrubě opracované dubové kmeny. Celou stavbu pak zakončuje druhá kamenná zeď s řadou různě velkých otvorů rámujících výhledy do parku a na hřiště. Nedílnou součástí Loděnice je dřevěné plató přivedené až nad vodu a kamenné molo s kotvícími loďkami. Přístup k objektu je po rozšiřujícím se chodníku z žulových kostek.
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
krása
kedd
19.04.12 10:13
...Hele,...
šakal
19.04.12 02:00
Skutečnost
Hug
21.04.12 10:05
...Eh,...
šakal
23.04.12 12:13
Je to pěkný..
Jaroslav Cmol
24.04.12 07:05
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architektonická kancelář Radko Květ