InfoBOX

InfoBOX
Adresa: Leipziger Platz 21, Berlín, Německo
Realizace:1994-95


Jedna z oblasti tzv. dočasných staveb. InfoBOX je ve své podstatě staveništní budkou, na které se může návštěvník dovědět vše o stavbě sousedícího Potsdamer Platzu. Informace v buňce jsou však rozsáhlejší a nejdete v ní i současnou strategii rozvoje Berlína s poukázáním na nejdůležitější projekty. Součástí výstavy je i obří model Berlína s již postavenými budovami a nabízí tak návštěvníkovi ucelenou představu o budoucí tváři německé metropole.
V InfoBOXu nechybí restaurace ani krámek se suvenýry (+ dosti obsažné knihkupectví o architektuře, Berlíně atd.). Vše provedeno v oceli a suchou montáží.
Vše nahoře berte, prosím, s rezervou. Informační stánek byl na počátku roku 2001 rozebrán.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Schneider+Schumacher