Hypo Alpe-Adria Center

Hypo Alpe-Adria Center
Adresa: Alpen-Adria-Platz 1, Celovec, Rakousko
Investor:Kärntner Landes-und-Hypothekenbank
Projekt:1996-2001
Realizace:1997-2002
Užitná plocha:23225 m2
Plocha pozemku:8000 m2


Do návrhu je zakomponován odvěký problém vymezení hranice mezi rurální a městskou typologií; výsledný tvar stavby vychází s obou, z podalpského profilu krajiny a úzkých klikatých uliček a vesnického náměstí. Hypo-centrum se nachází na východním okraji Klagenfurtu (Rakousko), kde se město rozrůstá do odlehlé příměstské a zemědělské krajiny. Jako na mnoha okrajích současných měst je zde podobná situace. Místo je obklopeno změtí staveb, volných parkovacích ploch, velkých komerčních center a bytové výstavby.
Svažující se ostře zvrásněná střecha vytváří konceptuální krajinu, zatímco nízká zástavba se vynořuje z terénu jako přetvořená zemina. Podobně jako u seismického posunutí tektonických desek zde z nižší části vyčnívá pětipodlažní hlavní sídlo banky. Oddělená hmota hypotečního centra se protíná s ústředním dvorem, který umožňuje světlu proniknout až do přízemí. V každém podlaží spojují mosty výtahové jádro s lobby podél okraje celého dvora hlavní hmoty a pokračuje ven, kde propichuje fasádu, čímž vznikají balkony s výhledem na městské ulice.
Cesty pro pěší jsou rozšířením stávajících obvodových ulic: průsečnice os cardo a decumanus vykrajují do stavby změť cest. Na jižním konci decumanus stojí velký přístřešek spojující veřejné náměstí přímo s rušnou křižovatkou Volkermart Strasse a láká kolemjdoucí veřejnost do centra a bankovní pobočky. Severní část pozemku, kde se nachází otevřená zahrada, komerční a kancelářské prostory s mateřskou školou, vytváří přechod do nízké okolní předměstské oblasti. Stavební program (typologie) i forma (topografie) nově definují funkci Hypo banky, aby se mohla stát významnou kulturní a občanskou institucí.
Morphosis
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Morphosis