Hydrosystem Office

Hydrosystem Office
HIP:Ondřej Mišák
Adresa: Kosmonautů 1103/6a, Olomouc, Česká republika
Realizace:2009
Užitná plocha:765 m2
Zastavěná plocha:940 m2
Obestavěný prostor:3400 m3


Na základě požadavku investora, zejména kvůli vyřešení havarijního stavu střechy a zvýšení pronajímatelné plochy administrativní budovy firmy HYDROSYSTEM project a.s., byl vypracován architektonický návrh nástavby budovy.
Dle územního plánu města Olomouce se stávající budova nachází ve funkční ploše výrobní a výrobních služeb. Stavba stojí v komplexu stávajících administrativních budov, v blízkém kontaktu s městskou teplárnou. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou střechou s prefabrikovanou ŽB rámovou konstrukcí s těžkými PREFA stropy. Navrhované páté nadzemní podlaží je svým řešením koncipováno tak, aby rozvlnilo celou stávající jednolitou fasádu do moderních tvarů, nabízí se zde příměr k názvu firmy - HydroSystem - stavba má být systémovým řešením, má se táhnout horní částí budovy jako vodní proud. Střecha bude pultová, na jižní straně s rapidním zahnutím skružením, které ze střechy v podstatě vytvoří na jižní straně fasádu.
Ocelová nosná konstrukce nástavby je řešena ve stejném modulovém systému jako rámová železobetonová konstrukce stávající budovy. Střecha v oblouku je vynesena skruženým profilem zachyceným do stávajících konzolových průvlaků. Nástavba je zavětrována ztužujícími rámy na obou koncích budovy.
V bledě modré fasádě pod tmavě modrou vlnou jsou osazena plastová okna ve standardní bílé barvě, včetně bílého parapetu. Naopak nad tmavě modrou vlnou jsou osazena okna ve stříbrné barvě. Jejich parapetem i ostěním je tmavě modré oplechování PUR panelů.
Fasády jsou provedeny ze sendvičového fasádního systému. Architektonickým záměrem je vytažení omítky na některé plochy nové fasády stejného vzoru i barevnosti jako na stávajícím objektu.
Podlahovou krytinu tvoří v kancelářských prostorách koberec a na chodbách a WC slinutá dlažba, která na sebe v těchto prostorách volně bezprahově navazuje.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Fandament Architects