Hudební zkušebna

Probelokal

Hudební zkušebna
Spolupráce:Alexandra Fink, Britta Wohlgenannt, Robert Zimmermann, Davide Paruta, Stefan Baur
Adresa: Furxstrasse 1A, Zwischenwasser, Rakousko
Investor:Obec Zwischenwasser
Projekt:1998
Realizace:2001-02
Užitná plocha:195 m2


Hudební zkušebna v Batschuns není primárně zamýšlena jako budova, ale je spíše vnímána jako “ozvučné těleso“. Je koncipována jako samostatně stojící krychle, jejíž vnější vzhled se odvíjí podle vnitřních potřeb. Malý abstraktní objekt zkušebny je vsazen do stávajícího školního komplexu, kde vede dialog se starou dominantní školní budovou. Obě části stojí blízko sebe, aniž by se vzájemně dotýkaly. Minimální odstup ani neumožňuje vznik řádného nádvoří. Výhledy z oken do okolní přírody však zůstaly nenarušené. Navíc jsou pro návštěvníka ještě jasnější a působivé. Objekt je orientován na novou příjezdovou cestu, která vede ze západu do centra vesnice. Nabízí se ještě možnost vstupu do školní budovy z východní strany. Hudební zkušebnu představuje do sebe uzavřená kostka, z níž jako rozměrné objektivy vystupují otvory s výhledem do krajiny a kudy proudí světlo. Přímé sluneční paprsky se tu stávají smyslovým zážitkem. Dirigent ani hudebníci se nikdy neposadí čelem k oknu. Interiér rozjasněný nepřímým světlem a jedinečný prostorový zážitek umožňují koncentrovat se na hudbu. Budova je po formální stránce zjednodušené “ozvučné těleso“. Stejnorodá fasáda napomáhá v prosazení abstraktní formy a celkového charisma. Po materiálové stránce tvoří vnější i vnitřní plášť panely z dřevěné překližky.
Marte.Marte Architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od marte.marte architekten