Hotel Josef

Hotel Josef
Parcela na rozhraní Masné a Rybné ulice je asi jedním z nejtěžších oříšků pro vhodnou výstavbu jakéhokoliv druhu v Praze-Starém Městě. Její přední část je sevřena dvěma budovami rozlišné výšky a rozlišného architektonického stylu, do hloubky jsou pak potenciály její výstavby omezeny nároky na osvětlení okolních budov.
Z hlediska urbanistického se jevila jako nejdůležitější otázka dořešení prostoru masné ulice, kde prázdná parcela otevírala pohled do nepříliš atraktivních zákoutí vnitřní výstavby středopražských domů. V důsledku rozšíření konce Masné ulice má prostor, do kterého se nová budova začleňuje, spíše charakter malého náměstí, než typické ulice. Celková zástavba této části Prahy se jeví, pokud se týká architektonického charakteru a výšky sousedních budov, výběru stavebních materiálů, barev a detailů, velice různorodě. Dominantou daného prostoru nepochybně je dekorativní nárožní objekt policejní stanice, která byla po sametové revoluci zhumanizována a zhumorizována výběrem poněkud kontrastních barev. Novější budova sousedící s naším pozemkem z druhé strany na sebe upozorňuje daleko méně a jeví se také daleko méně architektonicky náročná, i když je značně zanedbaná.
Vzhledem k hmotové realitě okolní zástavby jsme tedy koncept navržené výstavby rozdělili do dvou budov s centrální uzavřenou dvoranou a zasklenou spojkou. Předložené řešení se snaží vyvarovat jakýmkoli dominantním prvkům a naopak se soustředí na klidnou, na sebe neupozorňující, i když elegantní vložku do stávající mozaiky existujících názorů a forem. Spíše než horizontálním motivem viditelně oddělujícím patra, je přední fasáda víceméně vyváženým vzorem celkové plochy z oken trojdimenzionálně spojených slunečními clonami a jejich zavětrováním proti vztlakové síle větru. Sluneční clony nejsou ozdobou fasády, ale odpovídajícím opatřením proti nadměrnému vlivu sluneční energie. Jejich použitím se podařilo vytvořit vnitřní prostředí, které nepotřebovalo UV fólii, jež v kontextu Starého Města působí nevhodně.
Barevné řešení je neutrální, využívá přírodních materiálů v kombinaci se sklem. Fasáda měla pokračovat v pískovém tónu policejní stanice, která však těsně před dokončení hotelu změnila barvu na zelenou. Právě obě sousedící fasády jsou charakterizovány mimo jiné trojdimenzionálním řešením rámování oken s poněkud pseudoklasickými motivy a okrasnými římsami (policejní stanice). Sluneční ochrany navozují na tuto tradici a umožňují hru světla a stínů a také zůstávají v souladu s celkovým pojetím rovnoměrně vyvážené fasády.
Vysokou pozornost jsme věnovali přechodům mezi budovami, detailům střechy, výškovým závislostem a charakteru stávající zástavby z důvodu předem stanoveného principu, který se snaží o přirozené splynutí nového návrhu se stávajícím prostředím.
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
NÁDHERA
jan všetečka
05.03.06 11:29
to Jan Všetečka
Daniel John
06.03.06 12:15
Krása sama
Radek Korban
09.02.07 03:45
Hotel Josef
Marta Hortová
24.01.10 06:20
HRŮZA
Pavel Kunát
25.01.10 11:26
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Eva Jiricna Architects AI - DESIGN, s.r.o.