Guggenheim Museum Helsinki

soutěžní návrh

Guggenheim Museum Helsinki
Tým:Atoosa Ghanaei, Albert Gispert
Adresa: Helsinky, Finsko
Investor:Solomon R. Guggenheim Foundation
Soutěž:2014


V červnu 2014 Nadace Solomon R. Guggenheim vyhlásila anonymní veřejnou mezinárodní soutěž na návrh nového Guggenheim muzea pro Helsinky. Do soutěže se přihlásilo 1 715 návrhů ze 77 zemí. Do dalšího kola se dostalo pouze šest finalistů, kteří své návrhy dále rozpracovali. Finalisty se stali HaasCookZemmrich Studio2050, SMAR Architecture Studio, Fake Industries Architectural Agonism, Asif Khan, AGPS Architecture a Moreau Kusunoki Architectes, kteří se nakonec stali vítězi celé soutěže.

Náš atelier se této soutěže účastnil také, sice bezúspěšně co se týče ceny či odměny, nicméně pro naše studio tento projekt považujeme za velmi důležitý. Ověřili jsme si náš vlastní rukopis při navrhování domu umění ve velmi specifickém a silném kontextu, přemýšlení o moderní a expresionisticky vyjádřené kulturní stavbě - galerii.

Kontext

Jižní přístav finského hlavního města Helsinky je místem duality a energie pohybu. Přístav též dramaticky proměňuje svou vlastní podobu během ročních období. V okolí města se nachází přes 300 ostrovů a ostrůvků, jezera a moře v okolí Helsinek pravidelně v zimě zamrzají. Helsinky odvozují svou identitu od této soustavy ostrovů, ostrůvků a zátok, obrovských lodí a člunů v přístavech, a klidného evropského urbanismu. V této vizuální krajině najdeme celkem snadno hierarchii významných míst - kostelních věží, radnice a vyhlídky na kopci - všechny kulturní a duchovní referenční body centra hlavního města Finska. Existuje určitá dualita vnímání, z města do jeho přístavu, a obráceně z přístavu do města.

Syntéza

Našim úkolem je zde, v jižním přístavu Helsinek, umístit významný objekt … "věž umění"… "maják", kulturní odkaz, přeměněné formy a vzory z jeho fenomenologie a tajemství. Umísťujeme zde věž, která rezonuje se svým okolím, uplatňuje svou pozici i hierarchii, a zároveň ve stejném okamžiku odráží vlastní identitu Helsinek. Nové Guggenheim muzeum zobrazuje umění a město, ve formě "vertikální vyhlídky".

Vertikální vyhlídka se v podstatě skládá jen ze tří veřejných prostor a tří objemových a programových částí. Veřejnými plochami jsou: náměstí před objektem věže, promenáda podél muzea a nádvoří galerie, jakési veřejné vnitřní "patio", zvoucí návštěvníky do prostor muzea nepřímým způsobem… pasivní pozvání k zážitku z umění.

Vizuální a architektonická identita nového muzea v Helsinkách se vyvinula z fenomenologie místa a energií pohybu, které vnímáme jako důležitý aspekt přístavu. Je to zároveň "maják... kontejner... námořní plavidlo... tajemný umělecký předmět". Je to "organismus" s pohyblivou páteří, funkčními "přívěsky" a "kůží", která se mění dle potřeb prosvětlení, zastínění nebo jakékoliv gradace uvnitř organismu. Dřevo je použito v interiérech galerie, jako neutrální, taktilní materiál, odkazující na tradiční stavební materiál.

Okolí a památky

V okolí helsinského jižního přístavu je srozumitelná městská hierarchie mezi objekty v pozadí, které jsou držiteli uličních čar a památek či "výjimečných" objektů. Navrhujeme nové Guggenheim muzeum v souladu a v souhře s těmito výjimečnými stavbami, které tvoří kulturní, filozofické a duchovní referenční body hlavního města.

Obrazové souvislosti a jazyková forma

Identita každého nově vzniklého, kulturně významného objektu v městském kontextu by, podle našeho názoru, měla mít čitelné souvislosti i formu, zasazenou do svého prostředí.

Energie pohybu a trajektorie

Energie a kouzlo přístavu spočívá do značné míry ve svých cyklech pohybu a kinetické energie lidí, lodí, člunů, aut - jsou životem a smyslem přístavu. Mapujeme tyto trajektorie pohybu a transformujeme je do kinetického objektu pro umění.

Dualita a fenomenologie místa

Sezónní přeměna vodní hladiny na ledovou plochu je fascinujícím přírodním jevem, vyskytujícím se v okolí ostrovů a zátok celého Finska. Tato morfologie povrchů prochází fází jistoty a nejistoty, stability a nestability, temnoty a světla, a nakonec tepla a chladu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CMC architects, a.s.