Dům ze složeného cortenu

Dům ze složeného cortenu
Adresa: Ebelsberg, Rakousko
Investor:manželé Seebacher
ovi
Realizace:2004-07
Užitná plocha:215 m2


Zadání

Stávají dům z dvacátých let minulého století měl pro klienta hodnotu především díky okolní zahradě. Nicméně úkolem bylo prostřednictvím revitalizace původního objektu a přístavby vytvořit více prostoru pro kvalitnější život. Hlavním přáním klientů bylo přizpůsobit stávající objekt moderním požadavkům na energetickou úspornost, prostornější obytnou část s maximálními výhledy do okolní přírody a začlenění zahrady s venkovní terasou do obytné zóny a života rodiny.

Umístění
Dům se nachází ve venkovské zástavbě na jižním okraji města Lince. Kvůli nárůstu města v průběhu posledních let se obytná čtvrť rodinných domů se zahradou pomalu stala součástí městského území. Z architektonického hlediska je tento trend nejvíce patrný právě na přístavbách těchto rodinných domů. Objekt včetně domu, zahrady a vzrostlých domů se nachází na mírném svahu. Svah v tomto případě hraje významnou roli, neboť rozděluje pozemek na dvě části.

Návrh
Návrat domů do venkovských oblastí na okraji města, jízda domů, zaparkování, vystoupení z auta a vkročení do domu. Lidé podstupují tyto “přechodné kroky“ každý den z veřejného do soukromého prostoru, z interiéru do exteriéru. Tyto procesy jsou často doprovázeny řadou prostorových sekvencí: silnice, dvůr, garáž, schodiště, obývací pokoj. Při koncipování přístavby slova “interiér“ a “exteriér“ byla spojena na založena na souvislostech se synonymy “být doma a přicházet domů“. Tato myšlenka je implementovaná do skládání a řezání panelů z cortenové oceli spojující veřejnou a soukromou část domu. Příjezdová cesta se stává obytnou plochou, z niž se pak stává plocha podporující strop a poté terasa, stop, opět obytný prostor a nakonec východem. Původní objekt i rozšíření vyrovnávají výškový rozdíl mezi oběma úrovněmi. Všechno jde hladce beze spar. Temná barva cortenové oceli rámuje otvory do místností (fitness, sauna a kancelář) nabízející velkorysé výhledy a přístup do okolní přírody. Přístavba objímá původní archetypální stavbu, aniž by se s ní sloučila. Přístavba je sebejistá, ale zároveň se přizpůsobuje.

Realizace
Rozšíření obytné plochy je uskutečněno pomocí povrchů z cortenové oceli, která nám umožnila pociťovat více prostoru a výhledy. Permanentní kaštanová patina zvýrazňuje ocel jako nosný materiál. Ve srovnání s únosnou ocelí se prosklené plochy jeví jako světlé a průhledné. Získáváme dojem, jako by tam téměř nebyly. Ocelová konstrukce představuje výrazný protipól k původní omítané stavbě s tepelnou izolací.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Výborné
Matej Farkaš
17.03.11 11:41
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od x architekten