Dům za střechou

Dom za dachem

Dům za střechou
S příchodem plochých střech nejenže zmizel charakteristický prvek dokreslující domy po celá staletí. Vše vyřešila lepenka a střechou se člověk začal zajímat až, když do domu začalo zatékat. Mladý polský ateliér Superhelix architekta Bartłomieje Drabika se u rodinného domu na předměstí Krakova jednak navrací k archtypální formě, ale také zpět k přírodě. Objekt, který definuje pultová střecha s travním porostem se jasně vymezuje vůči svým sousedům v satelitní čtvrti a do široka otevírá jižním směrem do volné krajiny. Ze severní příjezdové cesty je patrný pouze vstup do domu a vjezd do garáže rámovaný černým plechem. Zbytek tvoří jednolitý zelený pažit. Prosklená jižní část naopak efektivně pracuje nejen se zužitkování sluneční energie formou kolektorů, ale také přirozeného odvětrávání pomocí hřebenového světlíku rovněž distribuujícího sluneční paprsky hluboko do středu dispozice domu. Rozsáhlý dřevěný rošt velkoryse přesahující půdorysné rozměry domu zároveň vytváří krytá venkovní prostranství pro intenzivnější život rodiny v přírodě. Otázkou však zůstává, jak se bude golfový trávník se sklonem 45 stupňů pravidelně udržovat.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Superhelix Pracownia Projektowa