Dům u Ostravy

Dům u Ostravy
Projekt:2010-11
Realizace:2012-14
Užitná plocha:249 m2
Zastavěná plocha:196 m2
Plocha pozemku:1699 m2
Obestavěný prostor:1195 m3


Stavba se nachází v obci poblíž Ostravy. Pozemek je umístěn na západním okraji obce  ve svahu s východní orientací. Zástavba je zde nová, většinou ještě ve výstavbě. Jedná se o nové stavební parcely v hranici zastavitelnosti obce.
Z pozemku se otevírají výhledy na okolní kopce, na jihovýchodě vrcholky Beskyd. Na západní straně sousedí pozemek s lesíkem.
Pozemek je tvořen dvěmi parcelami obdélníkového tvaru, je svažitý směrem k východu s převýšením téměř šest metrů. Západní parcela nemůže být dle územního plánu zastavěna. Přístup je z jihu z obslužné jednosměrné komunikace.
Investor vyžadoval dům, který by mohl mít  kromě standartní dispozice taky využití pozemku na východní i západní straně(sportovní využití) a dále požadoval, aby nebylo použito dřevěných prvků či obkladů v extreriéru.
Dům je situován v centrální části pozemku z důvodu omezené zastavitelnosti. Osazení domu bylo navrženo s ohledem na přístup, na využití východní a západní části pozemku na zahradu a rovinné hřiště a také na odstupy od budoucí zástavby. Dům se otevírá k východu, k zahradě.
Dům je dvoupodlažní, centrálně orientován, částečně krytý terénem, tak že vznikají dvě terasovité zahrady- západní má charakter hřiště - rovinatá plocha s trávníkem, - východní je více relaxační, s bazénem a okrasnými stromky. Tvarově je dům členěn do dvou kubických hmot, které jsou na sobě položeny a vzájemně posunuty. Spodní působí ze strany vstupu robustně pevně,  směrem do zahrady se ale hmota otevírá. Provozně se jedná o technickou a společenskou část.
Horní hmota je bílá, lehce nasazena na spodní. V podstatě leží na terénu. Z východní strany je hmota proříznuta průběžným balkónem- lodžií, která exteriérově propojuje všechny ložnice. je částečně krytá před povětrnostními vlivy a přímými pohledy z okolí, hliníkovými lamelami. Ze západní strany přímo navazuje na terén. Z této strany je hmota proříznutá pouze několika francouzkými okny, kterými odpolední slunce prosluní přízemní halu. Je zde umístěná klidová část domu.

Svislé nosné konstrukce přízemí jsou sendvičové, z keramických tepelně izolačních tvárnic tl. 240 mm, tepelnou izolací a předstěnou z černých lícových cihel. Vnitřní nosné zdi tl. 300 mm. Stropy jsou monolitické železobetonové tl. 200 mm. Horní patro je z keramických tepelně izolačních tvárnic tl. 450 mm. Objekt je v místech možných tepelných mostů (základová deska, stropy) zateplen izolací (EPS, XPS) a na střeše je počítáno s izolací tloušťky cca 120 mm z PIR panelů. Střecha bude plochá jednoplášťová. Vytápění objektu je plynovým kondenzačním kotlem a podlahovým topením. Okna jsou hiníková s izolačním trojsklem. Balkon je částečně opláštěn hliníkovými lamelami. Fasáda přízemí je z černých lícových cihel, horní hmota je z bílé hladké omítky, doplněná tmavě šedou omítkou v místech zapuštění fasády. opěrné stěny a část oplocení je z pohledového betonu. Venkovní dlažby jsou z betonu a kamene.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od WMA architects