Dům u Meteoru

Rekonstrukce rodinného domu v Českých Budějovicích

Dům u Meteoru
Navrhovaná stavba svou výškou a umístěním navazuje na stávající, okolní zástavbu. Část objektu stojící na půdoryse původního objektu a zachovává stávající uliční čáru, která je shodná i pro další dva objekty v ulici Beránkovo nábřeží. Navrhovaná přístavba je záměrně od uliční čáry více vzdálena, aby byla zachována stávající hmotová podobnost objektů na uliční čáře. Tento záměr podporuje dle našeho názoru i skutečnost, že navrhovaná přístavba je oproti zbytku objektu o jedno podlaží nižší.
Umístění objektu na pozemku ctí vyhláškou požadované odstupové vzdálenosti od hranice pozemku a od okolních rodinných domů. V rámci stávající východní stěny objektu, která je umístěna 200mm od hranice zájmového území, nebudou vytvářeny nové okenní otvory. Stěna zůstane nadále bez okenních otvorů. Objekt je výtvarně dělen na tři svébytné hmoty, jednopodlažní částečně podsklepenou přístavbu, nejvyšší střední hmotu, která vytváří nároží objektu, a třetí mírně sníženou hmotou. Význam střední, nejvyšší hmoty je podpořen odlišným materiálovým pojetím fasády. Tato hmota bude mít fasádu z jemně profilovaného plechu, zbylé dvě budou mít fasádu z jemně strukturované, bílé omítky. Všechny tři hmoty budou zastřešeny pultovými střechami. Na rodinný dům bude v části odvrácené od ulice navazovat prostorná venkovní terasa tvořená propustným, dřevěným roštem. U vstupu do objektu budou realizovány zpevněné plochy z betonových prvků. U vjezdu na pozemek bude vytvořena nová plocha pro parkování ze zatravňovacích roštů. Zbylá část pozemku bude tvořena nezpevněnou, zatravněnou plochou. Nové oplocení pozemku bude tvořeno sloupkovou konstrukcí s nízkou podezdívkou. Mezi sloupky plotu bude vypnuto drátěné pletivo.
Nejvyšší bod střechy navrhovaného objektu bude nižší než hřeben stávající střechy. Nástavbou nedojde k zvýšení objektu proti stávajícímu stavu.
Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími. Podzemní podlaží je tvořeno převážně skladovacími prostory, garáží, technickou místností a technickou koupelnou. Toto podlaží je přístupné dvěma samostatnými vstupy ze zahrady a dále i schodištěm, které propojuje podzemní podlaží s prvním nadzemním podlažím. Celé podlaží se nachází v jedné výškové úrovni 0,8 – 0,85m pod úrovní okolního, souvislého terénu.
První nadzemní podlaží je tvořeno třemi výškovými úrovněmi (vstup, kuchyně a zbylá část 1.np). V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací pokoj propojený s kuchyní, dvě kanceláře s vlastní toaletou, koupelna, prádelna a vstup. Na kuchyň navazuje venkovní terasa tvořená dřevěným, propustným roštem.
Druhé nadzemní podlaží je tvořeno třemi ložnicemi a koupelnou. Druhé a první nadzemní podlaží je propojeno otevřeným vřetenovým schodištěm.
ARCHPORT
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ARCHPORT