Dům na náměstí

Dům na náměstí
Adresa: Masarykovo náměstí, Boskovice, Česká republika
Investor:Miloslav Otava
Projekt:2001
Realizace:2001-02
Zastavěná plocha:544 m2
Obestavěný prostor:2553 m3
Náklady:15 000 000 CZK


Dům je postaven v historickém prostředí památkové zóny města Boskovic na hranicích se židovským ghettem a orientací průčelí do Masarykova náměstí - v blízkosti gotického kostela sv. Jakuba. Navržená novostavba je přepisem aktuálního stavebního záměru do těchto urbanistických a architektonických principů: je součástí uliční fronty tradiční městské zástavby v této části náměstí charakterizované dvoupodlažními domy s valbovýmí střechami, půdorysem tvaru „L" s hospodářským křídlem běžícím do hloubky parcely, nepravidelně ustupující uliční čárou a průchodem, resp. bránou do vnitrobloku.
Tvoří ji realizovaný objekt orientovaný do náměstí a brána s průchodem podél sousedního domu. „L" půdorys doplní hmota navazujícího rodinného domu ve vnitrobloku, přisazeného k jihovýchodní straně parcely (bude realizován v 2. etapě). Pozemek uzavírá objekt garáže.
Tvarosloví hledá moderními prvky odpověď na vhodné soužití s plasticitou a měřítkem v daném historickém kontextu. Těmito prvky jsou travertinová římsa a prolomení stěny v úrovni 2. podlaží a obklad portálu v přízemí. Z hlediska provozu je dům vertikálně členěn na komerční přízemí a samostatnou bytovou jednotku v patře a podkroví. Byt přístupný po venkovním schodišti přes terasu ve 2. NP je doplněn o otevřený prostor ateliéru a terasy ve 3. NP.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATX Architekti, s.r.o.