Dům kultury ve Firminy

Maison de la culture de Firminy-Vert

Dům kultury ve Firminy
Adresa: Boulevard Périphérique du Stade, Firmini, Francie
Projekt:1956
Realizace:1961-65


Dům kultury byl po Unité d'habitation (1964) druhou stavbou, kterou Le Corbusier dokončil ve Firminy, kam ho pozval tehdejší starosta Eugène Claudius-Petit, aby vytvořil urbanistický návrh nového “Zeleného Firmini“, jehož součástí byl také sportovní areál (1966) a kostel (2006). 112 metrů dlouhý objekt domu kultury připomíná betonovou archu zakotvenou ve svazích bývalého kamenolomu. Umístění na vrchu kamenitého srázu, naklonění obvodových stěny i prohnutí lanové střechy přispívá ke dramatičnosti celé situace. Dům kultury vznikl krátce po dokončení slavného kláštera La Tourette, který leží jen 30 km na západ, a řadí se k posledním Le Corbusierovým realizacím.
Objekt tvoří 16 polí širokých 7 metrů včetně dvou dilatačních spar. Asymetrické železobetonové rámy vytváří převýšení střechy 1,30 m. Celkové rozpětí lanové střechy je 18,25 m. Střecha je tvořená 132 zdvojenými ocelovými lany o rozteči 1,75 m a celkové délce 2,5 km. Na lana jsou uloženy prefabrikované desky “Celium“ z pěnového betonu o celkové tloušťce 10 cm a hmotnosti 80 kg/m². Materiál byl zvolen kvůli svým výhodným tepelně izolačním a samonosným vlastnostem. Desky jsou ke kabelům připevněny pomocí pozinkovaných destiček a třmenů. Mezery mezi deskami jsou utěsněny maltou, aby vznikl tuhý celek, na který byla z horní strany aplikována izolační hmota.
Zavěšená střecha si uchovává nezávislost na podélných obvodových stěnách i vnitřní dispozici. Odvodnění střechy je směrem ke kratším stranám, kde z plastického průčelí ční masivní chrliče.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Le Corbusier