Dům BA

Dům BA
Tým:María Victoria Besonías, Guillermo de Almeida, Luciano Kruk
Realizace:2010
Užitná plocha:167 m2
Plocha pozemku:419 m2


x
Místo
Jedná se o pozemek v rámci malého kondominia, které čítá 16 parcel a nalézá se v provincii Buenos Aires. Tato zóna byla tradičně chatovou rekreační osadou, která se však díky výstavbě nové dálnice postupně přetvořila na trvale obydlené sídlo. Parcela se nalézá naproti pozemkům Národního institutu zemědělské technologie, což mu na dlouhou dobu zajišťuje privilegované postavení – kvalitní životní podmínky a volnou okolní krajinu.

Požadavky investora
Řešení trvalého bydliště pro architekty Besonías a Almeida s sebou neslo hlavní požadavek na vyřešení otázky bezpečnosti v této odlehlé a doposud málo obydlené zóně, kde se měli investoři stát prvními obyvateli tohoto malého kondominia. Bylo jasné, že otázka bezpečnosti a uzavření pozemku se musela vyřešit tak, aniž by se narušila integrace interiéru do exteriéru a naopak – což by bylo v rámci filozofie našeho ateliéru nepřípustné. Dalším úkolem bylo vyřešit multifunkčnost prostor. Ačkoliv novými obyvateli se měli stát pouze dva lidé, prostor měl zároveň sloužit pro návštěvy a měl poskytovat i možnost příležitostně ubytovat děti majitelů. Poslední podmínkou bylo navrhnout dům pouze na úrovni přízemí.

Návrh
Naše architektonické studio přistupuje vždy k  novému projektu jako k příležitosti prozkoumat nové pole architektury jak z roviny teoretické tak praktické. V rámci tohoto projektu, kdy vyřešení otázky bezpečnosti se zdálo významným bodem, bylo zajímavé sledovat kam až tato podmínka může být určující pro celý projekt aniž by ovlivnila estetiku výsledného návrhu a dodržel se rozpočet projektu. Přeměna domnělé negativní podmínky projektu v motor hledání řešení, které by nepromarnilo potenciál, který v sobě požadavek bezpečnosti nese, vedlo projektanty k návrhu domu, který se rozprostírá od kraje ke kraji pozemku, aby tak měl pouze dvě strany “zranitelné”. Tímto způsobem se z obou fasád o délce téměř 14 metrů stal podstatný element návrhu. Z tohoto prvního rozhodnutí a z nutnosti vyřešit projekt pouze na úrovni přízemí vznikl téměř přirozeně návrh na vytvoření vnitřních patií, kterými by prostupovalo světlo, a vyřešila by se ventilace všech prostor. Navrhl se tedy dům, který je řešen v rámci jednoho podlaží systémem dvanácti prostorových modulů o straně 3,30 m (čtyři vepředu a tři z  boku). Dva moduly jsou prázdné a slouží jako vnitřní patia, kde v jednom je hlavním protagonistou zeleň a v druhém vodní prvek. Tyto nezastřešené prostory napomáhají k vytvoření dojmu větší rozlehlosti a proměnlivosti, kterou vytváří světlo vnikající právě patii, které navíc poskytují předěl mezi nebem a okolní krajinou, což je patrné ze všech koutů domu. Přední fasáda byla navržena z dřevěných prvků (druh dřeva quebracho), které poskytují intimitu přilehlým prostorům, a řeší také hermetičnost domu. Pro zadní fasádu byl zvolen bezpečností systém, který se rychle aktivuje a není drahý. Byla navržena kovová svinovací roleta, která je při vytažení naprosto skryta mezi stropními trámy a spouští se pouhým stiskem tlačítka.

Funkční dispozice
Mezi domem a ulicí je menší rozestup. Je zde nekryté parkovací místo, které je zpevněno quebrachovými (druh dřeva) trámy. Vzhledem k tomu, že dům stojí na pozemku od kraje do kraje, bylo nutné navrhnout vedle hlavního vchodu ještě zadní vstup na pozemek, pro potřeby údržby. Vstup do domu je z krytého předdveří. Hlavní vstupní dveře vedou do obytného prostoru, kterému dominují dvě patia – jak s vodním prvkem, tak se zelení. Tento otevřený vnitřní prostor je flexibilní, mohou se zde konat různé akce, setkání. Neměnným prvkem je zde pouze vnitřní vybavení – nábytek. Od centrálního prostoru jsou po straně příčkou odděleny ložnice od koupelen a na druhé straně je služební vchod, kuchyň (sousedící s patiem zeleně) a prádelna. V zadní části domu se odehrávají nejrůznější činnosti v částečně zastřešeném prostoru, který vede od kraje pozemku ke kraji a stírá se tu hranice mezi exteriérem a interiérem. Na dům navazuje přes krytou terasu venkovní bazén. Zbytek pozemku je prázdný a je zde navržena různorodá vegetace.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od BAK arquitectos