Casa de Hormigón

Casa de Hormigón
Adresa: Mar Azul, Argentina
Realizace:2006-07
Zastavěná plocha:90 m2
Plocha pozemku:596 m2


Místo
Mar Azul je přímořské město ležící přibližně 400 km jižně od Buenos Aires. Je charakteristické svou rozlehlou dunovou pláží a listnato-jehličnatým lesem. Stavebník si zvolil parcelu situovanou v lese, jejíž topografie pro nás představovala výzvu: Na místě vzdáleném od moře, stejně jako od převážně obydlených zón měl vzniknout víkendový dům, který by neztratil důležitou vazba na okolní krajinu.

Projekt
Zkušenost s projektováním domu do stejné lokality  - Casa Mar Azul - a jeho dobrého výsledku, nám umožňuje uplatnit a rozvinout funkční i estetická temata a zdůraznit oproštěný systém – díky nimž přicházíme s řešením zohledňujícím komplexní topografii.
Při rozhodování o alternativách konstrukčního řešení se zaměřujeme na nízký rozpočet, omezení dopadu na krajinu, minimální či nulovou následnou údržbu a krátkou dobu výstavby.
Sledování zmíněných parametrů vede k řešení domu jako protáhlého betonového hranolu minimální výšky. Podlahová plocha je v jedné rovině – a to v terénu, který je utvářen příkrým svažitým povrchem (mezi protějšími rohy je zde 6 m výškový rozdíl).
Řez dunou se díky tomu téměř nemění a nejsou narušeny ani pohledy na úžasné krajinné výjevy ze sousedních pozemků. Jen kousek od domu se totiž povrch zvedá (v podstatě střecha domu) a pokryje jej jehličí napadané z okolních stromů.
Konstrukce je situována paralelně s kratší stranou parcely, svah duny se zvedá nad stranou delší – jeden roh domu se zdá být zpola pohřbený pod povrchem, protější naopak odhaluje základy.
Čistá forma jako by se vynořovala z duny se dvěma rozdílnými fasádami: Jihozápadní stěna je ponořena do písku a prořezává ji ze strany na stranu otvor, její výška se přimyká ke svahu; zatímco severozápadní fasádu tvoří závěsná stěna, jež se otevírá jako balkon a nabízí výhledy do dálky, nicméně zároveň je před pohledy z ulice částečně chráněna dělicími pilony, jejichž počet i umístění určuje atmosféra, již mají za úkol chránit.
Prosklené plochy reflektují krajinu a umožňují také průhledy ze „zahrady“ do interiéru, vytvářejí a podtrhují série vertikálních prvků (skutečné stromy a jejich odrazy, skutečné štíhlé zdi a jejich odrazy), jež oslabují význam horizontálního kvádru. Pohybujícímu se návštěvníkovi dále nabízejí různé pohledy.

Dispozice
Projekt představuje prototyp. Všechny hlavní prostory jsou seřazeny u prosklené fasády  a propojeny terasou. U fasády zapuštěné do terénu najdeme koupelny a kuchyň. Obytný prostor je umístěn nad rohem zvedajícím se nad terénem.
Dům nemá hlavní vchod: Jde o flexibilní koncept, vstoupit lze do kteréhokoli prostoru.
Ložnice je definována betonovým nábytkem, který je od závěsné stěny oddělen ve vzdálenosti 0,7 m dvěma „paňos fijos“, jež mohou být odstraněny nebo nahrazeny dveřmi.
Toto řešení pokoje vizuálně zvětšuje a proměňuje v plynulý prostor, dále umožňuje, aby bylo celou délku prosklené fasády možné vidět prakticky z kteréhokoli pokoje.
Místo pro parkování auta, ohniště a terasa určená ke slunění jsou spíše než našim rozhodnutím dány topografií místa. Stejně tak bylo dohodnuto, že „zahrada“ nebude uměle upravována a naopak se nechá vyznít přirozená kvalita okolí domu.

Konstrukční detaily
Abychom dotáhly do maximální podoby požadavek na pozdější nulovou údržbu, rozhodli jsme se eliminovat kovové styčníky. Podlahovou plochu (6,9 x 14 m) tvoří železobetonová deska, jež je nesena dělicími pilony vysunutými před hlavní fasádu. Na protější straně byla vyřešena pomocí výběžku, jež ji umožňuje otevřít v celé délce bez vnitřních podpor.
Vyčnívající část je podepírána třemi dělicími příčkami. Vnitřní dělicí příčky jsou ze zbytkových dutých cihel natřených bílým latexem. Podlahu tvoří cementová stěrka dilatovaná hliníkovými pásky do čtyř dílů. Styk mezi zdmi a podlahou je řešen zapuštěným hliníkovým prvkem do soklu podlahy. Okenní otvory jsou ošetřeny tvrzenou hliníkovou barvou v odstínu tmavého bronzu. Protože v lokalitě nebyl dostupný plyn, vytápí se dům krbem, jenž temperuje obytný prostor, první ložnici a chodbu. Hlavní ložnice a koupelny jsou vytápěny elektřinou.

Interiér
Našim cílem bylo přivést denní světlo do všech prostor; v místě krbu jsme využili také stropního světlíku.
Nábytek byl vyroben speciálně pro tento dům ze dřeva kanadských borovic, jež bylo sekundárně využito – prve sloužilo na kontejnery chránící při přepravě motory. Stůl tvoří betonová deska připojená na venkovní zeď.
překlad autorské zprávy Kateřina Lopatová
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
JO,JO
A.J.K.
17.01.09 10:30
harmonie
peciss
22.01.09 01:19
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od BAK arquitectos