Druhý "stánok" galerie White Cube

Druhý "stánok" galerie White Cube
foto: James Harris
Ateliér inžiniera a sochára Michaela Rundella sa prevažnou častou svojich objednávok sústreďuje na budovy výstavného charakteru a obnovy rezidenčných budov. Jednotlivé návrhy sú dielami vzájomnej spolupráce týmu s britským súčasným umelcom Damienom Hirstom. Zlomovým momentom ich kolaborácie bol bar a reštaurácia Pharmacy pri stanici metra Notting Hill Gate. Kontroverzný návrh v štýle otvoreného farmaceutického laboratória bol v roku 2003 po piatich rokoch existencie zatvorený na podnet národnej farmaceutickej inštitúcie (The Royal Pharmaceutical Society). Pre spoluprácu s týmto zoskupením umelcov sa rozhodol taktiež Jay Jopling, majiteľ spoločnosti White Cube. Galéria prezentujúca britské a medzinárodné súčasné umenie vznikla v roku 1993 v priestore malej miestnosti pozdĺž Duke Street v západnej časti metropoly. Úspešne napredujúca galéria sa rozrástla v apríli roku 2000 o zaujímavo zrekonštruovaný objekt na Hoxton Square. Jej sesterský priestor sa otvoril v septembri 2006 vo vnútrobloku Mason's Yard. V lokalite St. James's, len pár krokov od ikonickej budovy The Economist manželov Smithsonových tak pribudlo 1015 m² nových výstavných priestorov po viac ako 30 rokoch. Výrazne  kontrastujúcu bielu budovu obklopenú tehlovými fasádami okolitých objektov zrekonštruovaného nádvoria tvorí oceľová rámová konštrukcia zapustená do hĺbky ôsmych metrov pod úroveň terénu. Tri dominantné priestory objektu tvoria jej funkčnú prevádzku. Podzemná časť nasvetlená denným svetlom svetlíkmi lemujúcimi hrany budovy obsahuje výstavný priestor pre rozmernejšie inštalácie zaberajúce výšku dvoch podlaží. V nadzemnej časti je situovaný prechodný vstupný foyer v akcentácii so šedým, dominantne pôsobiacim, cez celé podlažie nahodeným betónovým soklom. V úrovni vstupu sú sústredene priestory recepcie, schodiska, výťahovej šachty a malého výstavného priestoru. Zadná stena má rolovacie vráta a vývody vetracej šachty priznané na fasáde. Druhé nadzemné podlažie obsahuje hlavný výstavný priestor. Exteriérovo-vizuálnym prejavom je biela krabicová hmota prerušená pásmi úzkych horizontálnych okien po stranách a akcentom vertikálneho zasklenia vo vstupom priečelí budovy. Priznaný masívny výraz objektu je šikovne definovaný vyváženým použitím oceľového plechu aplikovanom v okenných rámoch, parapetných dosiek a ručných držadiel. Atikové ukončenie, ako aj priznaný stužujúci veniec narúša a zároveň definuje monotónnosť fasády. Strecha budovy je ukončená ofsetovanou hmotou kontajneru. V jednopodlažnom objeme sú priestory administratívy a súkromného bytu. Materiálové prevedenie v podobe matného skla taktiež odľahčuje hmotu. Nezastavaná plocha strechy slúži ako strešná terasa. Projekt zahusťuje miestotvornosť lokality, pridáva mu funkciu a zároveň využitím vnútrobloku kultivovane reaguje na pôvodnú štruktúru historickej zástavby. Budova získala prvú cenu ECOLA  /European Convention of Leading Architects/ za rok 2008 organizovanú časopisom AIT.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
detaily
alf
04.03.13 12:03
Pár poznámek na doplnění textu.
Ondřej Bouček
08.03.13 04:13
zobrazit všechny komentáře