Dostavba věže kostela sv. Floriana

Dostavba věže kostela sv. Floriana
Investor:Římskokatolická farnost Kozmice
Projekt:1999-2000
Realizace:2001-02
Zastavěná plocha:36 m2
Obestavěný prostor:1420 m3
Náklady:4 000 000 CZK


Kostel arch. Lamla z roku 1938 zůstal realizován bez věže. Téma dostavby věže se oživilo v devadesátých letech na popud nového správce farnosti.
Je navržena jako archetypální kampanila stojící nespoutaně vedle kostela, nicméně vytvářející s ním souzvuk. Vzhledem k tomu, že její místo bylo dané již vybudovanými základy, byla zkoumána hlavně její výška a silueta z dálkových pohledů v mírně zvlněné krajině. Ve studiích bylo prověřeno několik výšek a možností ukončení věže. Věž se nakonec ustálila na výšce 42 m se čtyřmetrovou sochou anděla ve vrcholu. Anděl byl v dalších fází projektu na žádost investora zaměněn za kříž. Lucerna věže má ve vrcholovém prstenci vtlačen nápis CHVALTE HOSPODINA VŠECHNY NÁRODY.  Východiskem pro kompoziční principy věže byl geometrický kánón.

Věž je založena na původní betonové desce, suterénní a přízemní zdivo je rovněž původní z cihel plných.  Nové zdi hranolu věže jsou z  keramických cihelných bloků, šířka zdiva se vzrůstající výškou věže  klesá, stropy betonové,  lucerna je ze sklocementu zavěšeném na pozinkované ocelové konstrukci. Schody ve spodní části jsou železobetonové lité, v horní části pororoštové, pozinkované. Okna jsou železná atypická, interiérové dveře posuvné dřevěné, žaluzie v lucerně z pozink. ohýbaného tahokovu, pochozí plochy jsou z beton. stěrek. V lucerně je umístěná kovová zvonová stolice se třemi zvony v akordu nad sebou (hmotnosti 970kg,  580kg a 300kg), poháněné pulsním motorem. Na vrcholu lucerny je nerezový kříž vysoký 3,5 m.
9 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Archetyp akbar
Pavel Nasadil
05.01.06 09:23
ad archetyp
Marek Stepan
05.01.06 02:06
dodatek
Pavel Nasadil
05.01.06 04:46
ad Moravskoslezská skrální
Marek Stepan
09.01.06 10:51
Ad minaret
Martin Šíp
07.02.06 08:46
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier Štěpán