Vinařství Přátelé Pavlova

Vinařství Přátelé Pavlova
Projekční tým:Jan Vodička, Martin Kopecký, Dalibor Klusáček, Jan Martínek, Alena Dvořáčková
Adresa: Slunný vrch 333, Pavlov, Česká republika
Investor:Přátelé Pavlova
Projekt:2019
Realizace:2021
Zastavěná plocha:720 m2
Plocha pozemku:6500 m2
Obestavěný prostor:4200 m3
Náklady:40 000 000 CZK


Pálavská stodola s antickými přesahy

Objekt vinařství je ve vinici na mírném severovýchodním úbočí Pálavských kopců s krásným výhledem do údolí Dyje s Novomlýnskými nádržemi. Krajina jej ovlivňuje. Budova je horizontální, klidná, plynulá, jako okolní vinice. Splývá s krajinou, zbytečně na sebe neupozorňuje. Zároveň je velmi racionální struktury, inspirovaná stavbou jednoduchých stodol. Užívá minimum stavebních materiálů a možnost výstavby z místních zdrojů. Má strukturu okolních vinic, má jejich slunce i stín.

"Objekt vinařství jsem navrhoval po svém pobytu ve Středomoří, odráží se na něm středomořská kultura a slunce. A je to logická spojitost, protože na Pálavě kdysi zakládali vinice Římané. Pavlov a víno jsou jedno a totéž."

Budova je navržena s využitím přírodních vlivů (stínění, přesahy střech, převaha přirozeného větrání, materiálové členění, zasazení do terénu, retence vody), doplněných zdrojem tepla a chladu. Dá se říci selsko-ekologicky, tedy se zvážením souvztažností moderních technologií a starých principů.

"Jednou mi na kontrolním dni při odbednění betonových pilířů stavby vytanula souvislost mezi jejich archetypálním výrazem a siluetou hradu Děvičky na sousedním kopci. Toto propojení byl pro mne silný zážitek, ke kterému se ještě přidala vášeň stavět stavbyvedoucího Pavla Konečného (Bystroň Group). Kontrolní dny byly na tak krásném místě a ještě se zmíněnými souvislostmi osvěžující."

Za zmínku určitě stojí, že stavba je umístěna v zóně CHKO a je provedena v souladu s jejími podmínkami a požadavky. Díky tomu je v části zapuštěna do terénu a její střecha na sebe přebírá sklon terénu. Racionální inženýrská konstrukce staví na modulu 6×6 m. Materiálově je rozdělena na část nosnou – betonovou a nesenou – dřevěnou, na horizontálu a vertikálu. Tektonika domu se inspiruje antickým architrávem a kladím. Pilíře z litého betonu s příměsí vápence nesou dřevěnou střechu tvořenou z prvků kolmo kladených na sebe. Čím výše, tím jsou prvky subtilnější. Vlastní střecha je pak vegetační, aby splynula s krajinou při dálkových pohledech.

"V Pavlově je nádherná tradiční architektura. Soudobá a moderní architektura přichází do Pavlova až v posledních letech například v podobě archeoparku či tohoto vinařství."

V době, kdy se staví spektakulární vinařství, se toto naopak obrací k přirozenosti a přímočarosti. Návštěvníkům je věnována jedna degustační místnost s výhledem na hrad a vodní hladinu. Vše ostatní slouží výrobě a skladování vína.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
lapidárnost
trickster
16.11.22 03:06
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier Štěpán