Dom pre brata

Dom pre brata
Adresa: Brezová, Šidlovec, Prešov, Slovensko
Projekt:2017-18
Realizace:2018-19
Užitná plocha:282 m2
Zastavěná plocha:340 m2
Plocha pozemku:1197 m2
Obestavěný prostor:1333 m3


Dom je situovaný v novovzniknutej štruktúre rodinných domov, nachádzajúcej sa na okraji mestskej časti Šidlovec. S ohradom na vel’kosť daných parciel sme využili možnost’ koncipovat’ dom na dvoch susedných pozemkoch. leh spojením vznikol potenciál vol'nejšieho narábania s priestorovo hmotovým konceptom. Ten je motivovaný distribúciou programov tak, aby vo výsledku dom so záhradou vytvárali širšie spektrum situácií a modelov používania pri zachovaní si istej kompaktnosti.
Dom je tak tvořený troma vzájomne přepojenými objektmi. Objekt garáže, letná kuchyňa so skladom a hlavný objekt domu spolu generujú autonómny mikrourbanizmus, s potenciálom moderovat’ vnútorný život, ako aj reagovat’ na vonkajšie podněty okolia.
V reakcii na morfológiu terénu je celá štruktúra členená na dve výškové úrovně. Vrchnú úroveň s garážou a krytým vstupom od ulice a spodnú s domom a letnou kuchyňou v kontakte s patiom a záhradou.
Z priestoru „medzidomia“ s letnou kuchyňou a komorným patiom čakajúcim na svoju umeleckú plastiku sa vstupuje do samotného domu.
Vstupné priestory so šatníkom sú na pomedzí nočnej a dennej časti. Zatial’ čo nočná časť s hygienickým zázemím je riešená viac utilitárně, denná časť ťaží z priestorovej artikulácie v podobě markantného prevýšenia ako aj prepojenia na rózne exteriérové prostredia.
V snahe po spomínanej kompaktnosti je na celom objekte použitý jednotný plášť z povrchovo neupravovaných betonových tvárnic, ktoré si našli svoje uplatnenie aj v interiéri domu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavol Šilla, Silvia Šillová