Dům z dřevěných panelů

Dům z dřevěných panelů
Spolupráce:Jayme Collins, Robert Kolak, Alex Peck, Bianca Pearson, Andrew Carija, Owen Castley
Realizace:2019
Užitná plocha:560 m2
Plocha pozemku:80000 m2


Fotografie: Dianna Snape
CLT dům je spojením architektury s prvky trvale udržitelné stavby. Spolupráce mezi architektem a stavitelem fungovala harmonicky od návrhu konceptu až k vysoce promyšlenému výsledku. Projekt zachovává stávající budovu jako základnu, v horním patře vznikla nová nástavba s přesahem do zahrady. Vícegenerační rodinný dům tím získal nové centrální jádro.

Kvalitní šedová střecha je vzhledem k nové mostní konstrukci praktická a zároveň i citlivě navržená. Na šikmých střechách na severu se nachází rozsáhlé solární panely a vysoká okna, která zachycují sluneční svit během celého dne. Velké 10ti metrové stěny jsou přerušeny dlouhými pásovými okny kvůli příčnému větrání. Z důvodu odvětrání v teplých letních měsících jsou na vrcholcích střech zabudované elektrické ventilační průduchy, které fungují ve spojení se stropními ventilátory.

Dům byl od počátku projektován z dřevěných lepených panelů (CLT). Díky tomuto konstrukčnímu systému bylo možné dosáhnout velkého rozpětí, a to bez použití oceli. Vzhledem ke krásné struktuře dřeva jsou CLT panely užité i v interiéru, např. na police, stoly, pivotové dveře nebo barový pult. Na stěnách a podlahách panely vykreslují jemnou strukturu. Šroubové spoje jsou z estetického hlediska také ponechány pohledové. Osvětlení je zapuštěné do stropních trámů a zdí, tím se nechává vyniknout kráse celkového prostoru.

Stávající přízemí prošlo rekonstrukcí. Nové dvojskla, tepelná izolace stěn a přestavba střechy umožnila instalaci dalších solárních panelů. Kuchyně funguje nyní jako středobod mezi přízemím a novou nástavbou z dřevěných panelů.

Pohledy z interiéru se každým dnem a střídáním ročních období neustále proměňují. Každé trojúhelníkové okno nabízí jedinečný výhled na koruny stromů a oblohu a z nižších pásových oken je možné sem tam zahlédnout drobné živočichy a rostliny. Příroda kolem a všudypřítomný dřevěný materiál vnáší do každodenního života obyvatel klid a pohodu.

Velký víceúčelový mostní prostor slouží jako místo odpočinku pro majitele domu, dále také jako knihovna, pracovna nebo dětský koutek pro vnoučata. Prostor může být jak tichý, tak hravý. Jeho centrální poloha, která zasahuje do různých křídel domu, umožňuje všem třem generacím se potkat, hrát si, povídat, relaxovat a užívat společného života.

Dlouhodobý vztah mezi architektem a stavitelem, založený na důvěře a spolupráci, umožnil vznik tohoto trvale udržitelného systému s respektem k okolní krajině.
(překlad Jana Navrátilová)
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od FMD Architects