Cheopsova pyramida nad Ostravou

Cheopsova pyramida nad Ostravou
Spolupráce: Oldřich Bajger, Zuzana Sýkorová, Petra Hadravová
Partneři:
Statutární město Ostrava, Thorn Lightning, Alu CZ, ABM VL s.r.o. - gabiony, ALU composite panels, Argos elektro a.s., Archifoto, Architecture Week, Archiweb, Český egyptologický ústav, Emilan s.r.o., ERA 21, FIRO-tour a.s., Gabiony Tomis, Gonet, Kovolit - Hajtman a syn, Knihovna města Ostravy, SPOK – spolek pro ostravskou kulturu / Kabinet architektury GVUO, Fa. Kopečný - dopravní značení, Městská policie Ostrava, Ostravské výstavy, RAPPA pyro s.r.o., Stavos Stavba a.s., Šmíd design s.r.o., Ing. Libor Vlk
Adresa: Stará Aréna, 28. října 23 a okolí Masarykova nám., Ostrava, Česká republika
Realizace:27.8. - 25.9.2010


Projekt Cheopsova pyramida nad Ostravou / měřítko a proporce byl od první myšlenky o něm koncipován jako akce zaměřená na zkoumání měřítka v architektuře s tím, že její průběh byl provázen snahou přiblížit archi- tektonické vnímání měřítka laické veřejnosti.
     Pro všechny zájemce o stanovenou problematiku byl sestaven jako nosná kostra celého projektu cyklus přednášek, které byly programově rozděleny do dvou bloků zacílených jednak na pyramidy jako takové a v druhé řadě na měřítko a proporce očima architektů a teoretiků architektury. V rámci tohoto programu bylo možné vyslechnout jednak Hanu Benešovskou a  Jaromíra Krejčího z Českého egypto- logického ústavu v Praze, ale také Radovana Lipuse, Petra Hurníka nebo Josefa Pleskota.
     Všechny tyto přednášky se uskutečnily ve Staré Aréně v centru Ostravy.
     Pro laickou veřejnost byla zrealizovaná naučná trasa sestávající ze čtyř informačních panelů odkazujících dílčími nezodpovězenými otázkami formou kvízu na sebe navzájem. Tyto informační panely byly rozmístěné do vrcholů základny hypotetické pyramidy (odvozené svou velikostí od skutečné Cheopsovy pyramidy v Gíze), takže absolvováním celé naučné trasy přímo v ulicích centra Ostravy měl dotyčný možnost přímého srovnání velikosti tohoto gigantu se současným městem.
V nočních hodinách byly navíc pomocí světelných zdrojů umístěných v patách nároží základny hypotetické pyramidy vysvíceny její jednotlivé hrany, čímž bylo po celý měsíc možné si představit její skutečný objem (opět ve srovnání s měřítkem ulic centra Ostravy).
     Za účelem hlubšího zkoumání měřítek v rámci tohoto projektu byla vyhlášena fotografická soutěž zaměřená na měřítko a proporci. Soutěžní fotografie byly současně s vybranými nesoutěžními snímky následně vystaveny v kavárně Minikina Kavárny, kde je mohli zájemci shlédnout v průběhu celého listopadu.
     Paralelně s hlavním programem projektu byla v pasáži Knihovny města Ostravy instalována výstava Měřítka prezentující průřez tvorbou PROJEKTSTUDIA v kontextu tématu projektu.
     Po ukončení celého projektu jako připomínka této události, ale také jako trvalá fyzicky přítomná stopa umožňující porovnávání velikosti Cheopsovy pyramidy s městskou ostravskou strukturou i nadále, byly do pozic nároží základny hypotetické pyramidy plakety se základními údaji o velikosti Cheopsovy pyramidy v Gíze.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Geniální :) ...
iNKa_1104
23.12.10 01:23
?
?
23.12.10 05:02
zavadejici
PP
14.01.11 03:12
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od PROJEKTSTUDIO