Charitní dům sv.Mikuláše v Ludgeřovicích

Charitní dům sv.Mikuláše v Ludgeřovicích
V obci Ludgeřovice na jejím západním okraji v blízkosti komunikace, která spojuje Ostravu a Hlučín, byl na přelomu19. a 20 století postaven kostel s farou, hospodářskými objekty (stodola a stáje) a hřbitovem. Vše v režném zdivu z červených ostře pálených cihel, které mají ve Slezsku svou tradici. Kostel a faru se i posledních 50 let dařilo uchovat běžnou údržbou ve slušném stavu. Dva hospodářské objekty "socializmus" dovedl málem až k demolici. Po r.1989 tyto objekty dostala do své péče Charita Hlučín. Záměr vystavět v těchto objektech Charitní dům bylo řešením, jak tyto objekty zachránit. Objekty jsou chráněnou kulturní památkou.

Sanační práce
V hospodářských objektech od 50tých let sídlil kzv. komunál a objekty byly bez pravidelné údržby. U těchto objektů bylo nutno podbetonovat základy, stáhnou objekty ocelovými táhly v úrovni základů a stropu nad přízemím, hloubkově přespárovat stávající zdivo a chemickou cestou zabránit vzlínání půdní vlhkosti. Dále byly vzniklé svislé trhliny ve zdivu "sešity" ocelovými kotvami.

Rekonstrukční práce
Pro současné využití jsou do objektů vestavěny tři podlaží a oba objekty jsou spojeny komunikačním krčkem. Severní objekt obsahuje v přízemí chráněné dílny, kapli, v 1. a 2. patře jsou umístěny místnosti pro dlouhodobé pobyty "vozíčkářů" . Jižní objekt má v přízemí kanceláře vedení, kuchyň a jídelnu (společenskou místnost), v patrech jsou umístěny pokoje s příslušenstvím a kuch. koutem pro obyvatele. Spojovací krček obsahuje schodiště s lůžkovým výtahem.
Objekty jsou ve své hmotě nezměněny, jsou zachovány původní otvory a vytvořeny nové, nově jsou vytvořeny i vikýře, které tvarově i materiálově odpovídají době vzniku objektu.
Filosofie dostavby je podřízena stávajícím dvěma objektům, které spojuje. Plášť vestavby je kompletně prosklen, takže se jeví nehmotně a umožňuje průhled na bývalé venkovní fasády obou objektů. Stropní konstrukce dostavby se původních fasád dotýkají jen v místech komunikačního propojení tak, aby byl maximálně umožněn pohled na původní fasády.

Materiálové řešení
Vestavěné ocelové stropy s betonovou zálivkou, spojovaí krček je v ocelové konstrukci, krovy jsou dřevěné.
Režné zdivo je doplněno novými klinkery z Nansdorfu (MPK Vansdorf), střecha je z tm. šedé břidlice (Richter-Pizzaras). Výplněmi otvorů jsou ocelové okna a dveře s přerušeným tepelným mostem v barvě černošedé zasklené čirým dvojsklem a dřevěná eurookna s tmavě zeleným nátěrem. V komunikačním krčku jsou dřevěné dveře s dubovou dýhou, podlahy keramika Prima Cotto, stropy sádrokarton bílý. Opěrné zídky a sloupky plotu jsou z klinkerů, brána a branka z kovaného železa. Podlahy ve dvou stávajících objektech - Marmoleum a keramika.

Poznámka: Díky obrovskému úsilí ředitelky Charity Hlučín, ing. M. Porubové, a díky důslednému investorskému dozoru ing. K.Obluka a ing. K. Přikryla se povedl projekt beze zbytku realizovat v dobré kvalitě.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ateliér Filandr