Cesta pod Královskou zahradou, Pražský hrad

Cesta pod Královskou zahradou, Pražský hrad
Spolupráce:Milan Bulva, Sabina Měšťanová, Tomáš Pechman, Jan Přikryl
Adresa: Pražský hrad, Hradčany, Praha, Česká republika
Investor:Správa Pražského hradu
Projekt:1999 - 2000
Realizace:2000 - 2002


Cesta spojující Chotkovy sady s Prašným mostem prochází nad svahem Jeleního příkopu po jižním okraji Královské zahrady.
Část povrchu komunikace od Prašného mostu k Míčovně byla v padesátých letech vydlážděna barchovickou rulou podle návrhu architekta Pavla Janáka. Shodný způsob úpravy povrchu byl zvolen i pro dosud neupravené úseky cesty podél Míčovny a Oranžerie až k nově pojatému prostoru mezi Fíkovnou a Letohrádkem.
Úprava se netýkala pouze samotného tělesa nové komunikace, ale zahrnovala i množství navazujících prvků. Projekt řešil opravy přilehlých zdí, repase dveří, náhrady nefunkčních dveřních výplní, novou bránu do Chotkových sadů, prostor pro letnění květin v otevřené Oranžerii. Nově bylo navrženo schodiště do Fíkovny, osazeny lavičky, odpadkové koše a podél cesty zřízeny rozsáhlé zatravněné plochy.
V rámci rekonstrukce byly rovněž obnoveny či vybudovány inženýrské sítě, například rozvod užitkového vodovodu nebo instalace veřejného osvětlení. Dále k těmto pracím patří zprovoznění Lví kašny pod Stájovým dvorem, změna odvodnění střechy Míčovny a také zachycení dešťových vod z Letohrádku deskou vloženou pod povrch dlažby. Zejména poslední dvě úpravy přispívají k zabezpečení stability svahu Jeleního příkopu a brání podmáčení konstrukcí historických objektů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od D3A spol. s r.o.