Centrum Vlasty Buriana

Centrum Vlasty Buriana
Spolupráce:Tomáš Novák
Adresa: Široká 179/38, Nové Město, Liberec, Česká republika
Investor:Společnost Vlasty Buriana o.p.s.
Projekt:2013
Realizace:2.2015 - 08.2015
Zastavěná plocha:121 m2


Záměrem investora je vybudovat nový objekt Centra Vlasty Buriana, který bude sloužit jako společensko-kulturní centrum bývalého Libereckého rodáka Vlasty Buriana. Prezentace jeho života a životního stylu. Touto výstavbou dojde k zatraktivnění centra Liberce a této lokality pro veřejnost. Centrum nabídne řadu volnočasových a vzdělávacích aktivit.
Parcela určená pro výstavbu se nachází v historické lokalitě města poblíž centra Liberce. Tento objekt doplňuje volnou proluku, snaží se doplnit město, městskou část, která je poničená zásahy doby a nečinností vlastníků nemovitostí a developerů.   
Dům se snaží dodržet měřítko, uliční čáru, typologii, tvarosloví, rytmiku. Chtěli bychom, aby se stal precedentem pro možnou budoucí zástavbu dané lokality.
Navrhovaný objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený. Architektura centra vychází z koncepce hmotového doplnění proluky. Hmotové řešení nové navržené stavby vychází z výšky a hmoty sousedního bytového domu, snaží se na něj navázat.
V obou čelních pohledech drží novostavba linii římsy. Valbová střecha je důsledkem hledání hmoty, která bude co nejméně zastiňovat dům naproti přes ulici. Objekt má půdorysnou stopu, která vychází z tvaru parcely a půdorysné stopy sousedního objektu.
Barevné a materiálové jednolitosti vnějšího pláště včetně průčelí a střechy je dosaženo opláštěním z břidlice, obklad je použit jak na plášti tak střeše. Zásadou pohledového materiálu by měla být přirozenost, pravdivost materiálu. Členění oken je kompozičně symetrické na dílčích pohledových fasádách a snaží se převzít rytmiku okolních činžovních domů.
Dům je navržený jako otevřená platforma pro volnočasové aktivity. Hlavní vstup do objektu je z jihozápadní strany z ulice Široká. Vstup pro zaměstnance je orientován do dvora. V přízemí se nachází vstupní hala s možností lehkého občerstvení, místnost pro personál a sociální zařízení. Návštěvník centra dále pokračuje po schodišti či výtahem do dalších nadzemních pater, kde se nacházejí společenské místnosti, určené volno časovým aktivitám, výstavám, projekcím apod. Objekt je navržený jako bezbariérový.
Konstrukční systém je zvolen jako kombinace železobetonového sloupového a stěnového systému. Stropní konstrukce ve všech podlažích je tvořena železobetonovými trámy po obvodě a železobetonovou stropní deskou. Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové kotvené do schodišťových a výtahových stěn. Nosná konstrukce střechy je tvořena šikmými železobetonovými deskami, které jsou kotveny do obvodových trámů a jsou podepřeny monolitickými stěnami schodiště a výtahové šachty. Vodorovnou tuhost zajišťuje komunikační jádro s plnými železobetonovými stěnami. Objekt je založen na pilotách do únosného skalního podloží.
Šťastný Pavel Architekt
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
půdorys
Petra
21.09.16 08:00
VB
Matyáš Prošek
22.09.16 08:31
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Pavel Šťastný