C15a - pontonová cyklolávka

C15a - pontonová cyklolávka
Autor: Jan Kadlas
Projekt:2010


Tak nám konečně propojili slepý konce pravobřežní cyklostezky, paní Müllerová! A je to zážitek: Jedete takhle z Podolí do Karlína a za Klotyldou vás to uhne do vody! Nebojte, plave to celý na pontonech, jako starej Galatskej most v Cařihradě. Protáhne vás to dírou skrz Mánesa, tam cesta visí nad stavidly, vidíte je krásně zblízka, pak koukáte, co se právě děje na Žofíně. Pak se kocháte výhledem na Hradčany a letmo zkontrolujete co se děje na Lávce. A pak je to nejlepší, kontakt s řekou je úžasnej: přejedete hranu a po jezu dolu a jak vás to trochu pošťouchne, tak vám kola najednou začnou hrát Smetanovu Vltavu, znáte tu pasáž kočka leze dírou, ne? Jsou tam v cestě vyfrézovaný takový různý vroubky a jak přes to jedete tak to dá dohromady tu melodii, jako bílý pruhy na dálnici abyste neusnuli; A pak středověk: okolo pilíře Karlova mostu, kolem přístaviště šup pod oblouk Juditina mostu a tunelem skrz křižovníky. Pak už jen pod Mánesovým mostem a dojedete na náplavku Dvořákova nábřeží na pevnou zem. Nejlepší je, že tam nesměj chodci a nemusíte se bát, že někoho srazíte. A víte z čeho je to udělaný? Základ jsou vyřazovaný vojenský pontony PMS co je teď nahrazuje NATO Standard Ribbon Bridge. To je výhodný, rychle se to staví, opravuje, vyměňuje a kombinuje. Prostě vychytávka!
Průvodní text Pínač&Penož
číst dále
Poznámky:

1) Ochrana před povodněmi:
Existuje nařízení / opatření, kdy při určité hodnotě průtoku vody ve Vltavě – zhruba když se mění první stupeň ohrožení povodní na druhý – je nutno vyčistit tok Vltavy od všech lodí, pontonů, přistávacích mol – a odvléci je na chráněná kotviště (Císařská louka, Holešovický přístav) v časovém horizontu minut max. jednotek hodin. Aby se zabránilo nebezpečí, kdy se plovoucí těleso vzpříčí a poškodí nějaký majetek buď mechanicky, nebo tím, že lokálně vzduje vodu a ta pak ničí.

Obecné řešení A: odvlečení celého tělesa po částech do chráněných kotvišť
Obecné řešení B: rozebrání a vytažení na břeh (současné použití jako ochranná
protipovodňová  bariéra)

Nabízené materiálové řešení s využitím vojenských pontonových mostových souprav umožňuje odvléci celé těleso cyklostezky do chráněných kotvišť: Pontonová mostová souprava je komplexní ženijní systém, vybavený i vlečnými čluny pro vybudování / demontáž mostu – vždy jeden člun obhospodařuje na jeden úsek (soulodí) – ca 53 m. Tyto čluny mohou být použity i pro cyklostezku. O celkové vhodnosti PMS pro cyklostezku lze samozřejmě polemizovat. Jistě by bylo předmětem následného detailního technického řešení

2) Uživatelská bezpečnost – zábrana před spadnutím do vody:
Vycházím ze skutečnosti, že pražské náplavky nejsou kromě některých zvlášť exponovaných vybaveny zábradlím. To znamená, že se předpokládá určitá zodpovědnost veřejnosti. Stejnou zodpovědnost a mezilidskou slušnost předpokládám i při používání cyklostezky (protijedoucího slušně pozdravit a bezpečně se vyhnout).
Proto je záměrem opatřit stezku jen nejnutnější možnou ochranou proti spadnutí, která plní účel, protože to souvisí s dalším bodem (3). Předpokládám, že i určitá míra respektu před potenciální nehodou může posloužit k opatrnějšímu a slušnějšímu chování uživatelů, které samo o sobě je nejdůležitějším faktorem pro bezpečný provoz.

3) Ochrana dotčených památek z hlediska dalekých pohledů:
Samotné těleso stezky se vznáší těsně nad hladinou – z dalekých pohledů na hranici postřehnutelnosti. Jediný prvek, který se viditelně může projevit, je zábrana proti spadnutí do vody. Vlastní řešení této zábrany vyjde z kombinace (protichůdných ?) požadavků na bezpečnost a na ochranu památek.

4) Fyzická ochrana dotčených památek:
Kotvení do zvlášť významných historických památek lze dle situace řešit i neinvazivním způsobem (např. Karlův most – pilíř může být obejmut prstencem (lano) a kotva fixována do tohoto prstence. Pilíř zůstává nenarušen). Na jiných místech (nábřeží) předpokládám bodové kotvení do ocelových ok, zacementovaných do nábřežní zdi.

5) Financování:
Cyklostezka A2 – je část páteřní evropské dálkové cyklotrasy EV7 Nordkapp-Malta. Jeden z jejích nejnebezpečnějších úsekůse nachází právě v oblasti Starého Města – kdy na jednom pro kola nevhodném povrchu (kočičí hlavy) jezdí auta (mnoho aut) a tramvaje (mnoho tramvají). Projekt pontonové cyklostezky tento problém řeší.
Nabízí se tak možnost financovat záměr granty z fondů EU určených na rozvoj (cyklistické) infrastruktury, nebo i ze státního fondu dopravní infrastruktury. Společně se zisky z merchandisingu ϑ – v současnosti jsou v prodeji trička „pontonová cyklostezka“

6) Fakta:
Projekt vznikl jako příspěvek č. 71 do Městských zásahů Praha 2010 (www.mestskezasahy.cz)
Autor: PÍNAČ&PENOŽ – Jan Kadlas
Celková délka: 1942 m
Nosnost (dle tech. spec. PMS) : 20 t
Předpokládaná cena za bm materiálu při variantě PMS: 5 075 Kč*
Přepokládaná cena za materiál celkem: 9 855 000 Kč*

*) Týká se tělesa stezky - nezahrnuje položky nutné pro obsluhu a logistiku. Obecně jde o první odhad založený na dostupnosti a ceně klíčového materiálu (PMS), tak jak lze vyhledat např. na Aukro.cz
16 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
mě se to nelíbí
johny
27.05.11 12:54
iracionální, rušivý element
matěj
27.05.11 01:45
matěji, v čem je to iracionální?
jan kadlas
20.03.12 10:36
Mám lepší nápad:
robert
20.03.12 12:55
Mě se to líbí
Honza
20.03.12 12:32
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jan Kadlas