Bytový dům U Vojanky

Bytový dům U Vojanky
Adresa: U Vojanky, Košíře, Praha, Česká republika
Investor:ED Group
Realizace:01 / 2011 - 07 / 2012
Užitná plocha:2000 m2


urbanistické řešení
Pozemek v ulici U Vojanky je úzký a dlouhý a má převýšení cca 13 metrů. Horní část pozemku je skoro beze spádu, spád se odehrává v první třetině pozemku. Zmíněný pozemek je přístupný z východní strany z ulice U Vojanky. Na severní straně od pozemku je 3 patrový bytový dům se sedlovou střechou. Na jižní straně stojí 3 podlažní bytový dům se sedlovou střechou s vikýři. Na parcele o dva bloky vedle stojí terasový dům s plochou střechou, který reaguje na svah ve spodní části svého pozemku. Ostatní okolní zástavba je směsicí rodinných a bytových domů od tří do pěti nadzemních podlaží, z různých období 20tého století po současnost.
Celkové osazení objektu bylo provedeno s dodržením zákonných a hygienických norem, odstupové vzdálenosti navrženého domu a domu stávajícího splňují podmínky sklopeného řezu protilehlých zdí. Nový bytový dům, osazený na pozemek nestíní okolním objektům a splňuje podmínku osvětlení a oslunění jejich obytných místností dle normy.

architektonické řešení
S ohledem na parametry  pozemku došlo v návrhu k vytvoření dvou domů, které reagují na místní terénní podmínky a respektují výšku okolní zástavby. Spodní terasový objekt logicky reaguje na prudší svah v dolní části pozemku a jakoby se šplhá po svahu nahoru. Vhodnost tohoto řešení byla již prokázána u objektu v téže ulici na pozemku o dva bloky níže.  Dolní hmota spodního domu navazuje na domovní (uliční) čáru. Horní objekt již není terasový a má v posledním svém podlaží jen ustupující  terasy.
Na fasádách domů je použita obkladová cihla. U spodního domu je z poloviny použitá speciální plechová fasáda z velkoformátových kazet s kruhovými otvory. Doplňkové části fasády jsou z cembonitových desek.

provozní uspořádání domu
Uliční dům má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. V 1.PP jsou podzemní garáže, v 1.NP jsou garáže, vstup do domu a technické zázemí domu. Z prostoru garáží je přístup na schodiště s výtahem, které je orientováno na severní stranu domu. Ve zbylých patrech domu jsou byty. Každý z bytů dolního uličního objektu má jeden balkón nebo terasu.
Horní objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží  je technické zázemní domu a ve zbylých prostorech jsou byty. I zde každý z bytů má jeden balkón nebo terasu. „Zelené“ plochy a terasy budou zejména u uličního objektu a to nad 1.PP - garážemi a po bocích domu s návazností na okolní zeleň. U horního objektu boudou „zelené“ zejména předzahrádky okolo celého domu. Na jednotlivých plochých střechách nebo na větších terasách bude vysazena menší zeleň v kontejnerech nebo zeleň extenzivní.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
SMUTEK
s.kopic
15.10.12 07:00
sousedi
mufna
16.10.12 12:58
kamuflážnici
Lamik
18.10.12 09:29
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ma3 architekti