Bytový dům na Slovanech

Bytový dům na Slovanech
Bytový dům na Slovanech v Radyňské ulici nahradil dva demolované domy, které jsou však ve hmotě novostavby stále rozeznatelné. Při návrhu byl kladen důraz na se severní uliční fasádu, kam je orientovaný krytá pavlač a schodiště. Fasáda reflektuje důležité současné architektonické názory. Přísně pravidelný rytmus fasády tvoří děrované plechy z materiálu corten, jejichž patina je jasnou reakcí na barevné rekonstrukce a nevkusné imitace. Dům se nachází v části města, kde staré domy velmi trpí pod polystyrenovým obkladem a kde se vytrácí detail starých fasád. Jižní vnitrobloková fasáda domu je kontrastní k uliční fasádě a rozjasňuje svým optimismem pobytovou zahradu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od PRO-STORY s.r.o.