Archeopark Mikulčice

Archeopark Mikulčice
Adresa: Mikulčice 738, Mikulčice, Česká republika
Investor:Jihomoravský kraj
Soutěž:2009
Realizace:2015
Plocha pozemku:1350000 m2
Náklady:46 000 000 CZK


Spolupráce: Jitka Calabová, Pavel Daněk
Zpracovatel dokumentace: MS architekti
Archeopark v Mikulčicích Národní kulturní památka. V 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o rozloze až 50 ha. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané grad Morava, nebo starobylé město Rasticovo. Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s počtem přes 2.500 hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. LIBRETO - Dé já vu Pocit dříve prožitého, viděného, slyšeného. Východiskem je samotné místo, které má v sobě nesmazatelný otisk lidského bytí. Tam, kde nám viditelné známky vymizely, je připomínáme pomoci symbolu řeky, bývalého opevnění, skic zaniklého obrazu místa… Návrh má ambici vytvořit srozumitelnou sponu mezi minulosti a současností za použití soudobého jazyka. Prostor jako celek, kde se živě prolíná současnost s historií. Pro tvorbu v tomto místě je zcela stěžejní poznat kontexty zdejší kulturní krajiny. Z ptačí perspektivy lépe vnímáme vzájemné vztahy, proporce, měřítko tohoto jedinečného komplexu. Snaha o zprostředkování intimního dialogu návštěvníka s místem je podpořena i návrhem dalších drobných prvků v území. Průhledné skleněné tabule u jednotlivých vybraných míst jsou nositeli obrazu dřívějších budov. Tabule jsou umístěny tak, aby návštěvník získal obraz stavby na reálném půdorysu a tak se sem na chvíli imaginárně vrátila vertikála budov, která byla překryta horizontálou krajiny Zásadním materiálem je pro nás corten a sklo, které nás sice fyzicky oddělují od přímého dotyku s krajinou, ale zároveň nás pohledem provází po historické krajině „za zrcadlem“. Záměrně jsme nepoužili kamen, abychom nekonkurovali pozůstatkům původních staveb. Vše včetně budov je řešeno tak, aby byla utvořena jen další horizontální vrstva krajiny.
M&P Architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od M&P architekti