Administrativní centrum PIANO

Administrativní centrum PIANO
Spolupráce:Zdeněk Brancuzký, Martina Chisholm, Zuzana Svitáková, Jiří Klíma, TEPROS
Investor:EXPANDIA | Vladislav Veselý, Michal Záveský
Projekt:2016
Realizace:2016-18


České Budějovice jsou městem s kompaktním historickým centrem, bohatým na architektonickou kvalitu i detaily staveb. Je to také město nabyté energií, ať již z pohledu historického, kulturního, nebo turistického. Historické centrum je ohraničeno na severovýchodě parky, zatímco jihozápadní okraj tvoří soutok Vltavy a Malše. Nalezli jsme v Českých Budějovicích inspiraci, tichou i dynamickou energii, místo cyklických pohybových proměn a trajektorií, které jsou utvořeny ze silnic, mostů, potoků, parků a stavebních souborů.
 
Administrativní centrum PIANO se nachází na křížení severojižní a západovýchodní městské třídy, jižně od historického centra, kde urbanismus přechází od blokové zástavby k solitérním objektům. Sedm různých geometrických trajektorií se zde protíná, kříží, naráží, či běží paralelně a vytváří síť významných bodů, přechodových hran a osových průhledů. Toto jsou projevy místa, které jsme našli a následně použili jako katalyzátor pro návrh tvarosloví objektu, nyní pojmenovaného "PIANO" (původně Manes Office Center).
 
Zadáním investora, určující rozsah projektu, byla kancelářská budova a záměrem CMC pak bylo vyjádřit energii místa a současně vymyslet otevřenou, pozitivní atmosféru pro práci a podnikání. PIANO je objekt ve tvaru "U", který vstupuje do veřejného prostoru formou nároží a má ve svém geometrickém středu dobře propojené otevřené atrium. Právě tato dualita, ruchu a pohybu v exteriéru oproti tichu a klidu uvnitř, činí PIANO zajímavým prostředím a zvláštním místem pro práci nebo podnikání.
 
PIANO má pět nadzemních podlaží zakončených střechou ve tvaru "plachtícího" křídla, která zakrývá technické instalace. V přízemí je průchozí recepční hala na výšku dvou podlaží, spojená s atriem, restaurací, kavárnou a obchodními prostory. V nadzemních podlaží má PIANO přibližně 9000 m² nájemních ploch, v podzemních pak parkoviště na dvou podlažích pro 125 automobilů.
 
Konstrukční systém je tvořen předpjatými železobetonovými stropy a obvodovými stěnami budovy. TZB systém tvoří 4-trubkové fancoily umístěné na stropech a IBS pro řízení energetické a klimatické výkonnosti. Na fasády byly použity izolační ALUCOBOND kazety v barevném provedení Pearl White, s nízko-e dvojitým zasklením a otvíravými okny s možností větrání po každých 2,7 metrech kancelářského modulu. Vnitřní stínění zajišťují průsvitné žaluzie.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CMC architects, a.s.