Administrativní budova Škoda Transportation

Administrativní budova Škoda Transportation
Adresa: Hlavní areál PZ Škoda Plzeň, Plzeň, Česká republika
Investor:Škoda Transportation, s.r.o.
Realizace:2008
Zastavěná plocha:772 m2


Dům byl postaven na území výrobního areálu Škoda Plzeň, v blízkosti páté vstupní brány, v sousedství průmyslových hal z 19. a 20. století i nově vybudovaných výrobních objektů.
Na pozemku je parkoviště, malý park pro zaměstnance a přístřešek se stojanem pro jízdní kola. Budova má sedm podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěny sklady a technické místnosti, v nadzemních podlažích administrativní prostory.
Nosnou konstrukcí je železobetonový montovaný skelet se ztužujícími jádry vertikálních komunikací (výtahy a schodiště) a železobetonovými stropy. Konstrukce se pohledově výrazně uplatňuje v interiéru.
Plastický charakter fasády vytvářejí dvě materiálové vrstvy pláště a pravidelný rastr oken na vnitřním líci. Plášť je navržen z předzvětralých titanzinkových šablon a kompaktních desek tmavé barvy, které jsou vzhledem k titanzinkovému plášti zapuštěny.
Plochy jednotlivých podlaží jsou koncipovány tak, aby umožnily maximální míru flexibility. Hlavní chodba odděluje jádro od samotných administrativních místností prosklenými příčkami. Jednotlivé kanceláře jsou od sebe navzájem odděleny plnými montovanými příčkami, volná dispozice nabízí i halové řešení. Členění kancelářských prostor příčkami může být změněno na základě aktuálních potřeb investora podle navrženého základního modulu.

Doplňující informace
Zpevněná plocha, komunikace: 2 200 m²
Zelené plochy: 1 320 m²
Parkové úpravy: 455 m²
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
fasada
mIkI_n
13.05.10 04:04
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od SPORADICAL architektonická kancelář