Administrativní budova Chodov

Administrativní budova Chodov
Reprezentativní, inspirativní a příjemné prostředí je základním předpokladem pro vznik nového sídla firmy. Pětipatrová stavba s jedním podzemním podlažím je stavěna na konceptu jednoduchého obdélníkového půdorysu se čtyřmi atrii, který tvoří přehledné a kompaktní dispoziční uspořádání nezbytné pro fungující pracoviště 400 zaměstnanců. Čtyři atria nejen vizuálně propojují celý objekt a maximálně jej prosvětlují včetně podzemního podlaží, ale také vytváří jedinečný akcent celkového vzhledu objektu tím, že se propisují na obvod budovy v podobě dvoupatrových otvorů. Na každé straně fasády tak vzniká jeden průhled do nitra budovy, který navíc ve vyšších podlažích nabízí další venkovní odpočinkové terasy s výhledy do okolí. Venkovní odpočinková místa obklopená zelení hrají v projektu významnou roli, důraz je kladen také na reprezentativní předprostor budovy se zelení a vodní hladinou.

V přízemí se nachází vstup, hala s recepcí, jídelna, malé jednací místnosti a kanceláře. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží jsou celá věnována kancelářím, jednacím místnostem a zázemí pro zaměstnance. Páté podlaží je z větší části určeno kancelářím vedení společnosti a v "bočních křídlech" jsou umístěny odhlučněné vzduchotechnické technologie. Na střeše budovy je k dispozici odpočinková zahrada. V podzemním podlaží jsou situovány dva kongresové sály se zázemím, technické prostory budovy, archiv, sklady a parkování pro 28 vozidel. Parkování zaměstnanců a návštěvníků se nachází před budovou a je navrženo formou parku.
 
Nosnou konstrukcí je železobetonový skelet, na který bude navěšena hlavní skleněná fasáda s trojskly a fólií kontrolující průchod sluneční energie. Podél vnějšího obvodu budovy následuje předsazená druhá fasáda tvořena dřevěnými nebo plechovými stínicími lamelami. Dvoupatrové otvory skrz budovu do atrií jsou zvýrazněny betonovými rámy. Ve vnitřních atriích budou na skleněnou fasádu přisazeny interiérové žaluzie. Plochá střecha bude osazena solárními panely, extenzivní zelení, dlažbou, květníky s vyšší zelení a zahradním nábytkem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ma3 architekti