141 bytů v Carabanchel

141 bytů v Carabanchel
Adresa: Calle de los Morales 25, Madrid, Španělsko
Investor:Empresa Municipal De La Viviende
Projekt:2002-06
Realizace:2006
Užitná plocha:21999 m2


V sousedství obyčejných anonymních bytových bloků na předměstí Madridu jsme vymysleli porézní typologii, která dokonale odpovídá představám o tomto druhu bytových projektů. Projekt je alternativou k věžákům složených z anonymních buněk, zkoumá radikálně odlišný sociální model, který v sobě integruje krajinu a topologii vesnice. Naroubováním vlastností obvykle se nacházejících v samostatně stojících vilách do tohoto nízkonákladového bytového projektu jsme dosáhli bytového komplexu s komforty jako jsou lodžie, ozeleněné prostory a domácí měřítko, které nelze ve Španělsku u bytové výstavbě běžně nalézt.
Vrstva krajiny překrývající fasádu je složená z řady otevřených prostranství a otvorů, které společně narušují institucionální povahu obecní bytové výstavby. Hlavní část tvoří roztažené písmeno “J“: nízká “vesnická“ stavba lemovaná vysokou a štíhlou stěnou ze severu a nižší vícepodlažní stavbu z jihu. Otvory se nachází ve třech různých velikostech: malá domácí patia uvnitř jednotlivých bytů, středně velké veřejné dvorky propichující nízkou obytnou strukturu a velký společný prostor, 'paseo' (špaň. promenáda). Krajina z mřížoví je obrácena vertikálně; podobně jako koberec; zeleň pokrývá plochu vesnice, šplhá na vyšší stavby a vytváří idylické útočiště před městským okolím. Promenáda, stíněná stromy a vegetací pokrytým mřížovím, přebírá funkci tradičních vnitřních lobby.
Tento idylický návrh přináší do hustého městského prostředí otevřený zelený prostor. Výstřední topologie vytváří sociální společensky orientované tkanivo, která je výzvou pro převládající městské sociální uspořádání.

Porézní typologie umožňující sociální ideje
Model, který jsme navrhli u bytového domu v Madridu umístěného v městské čtvrti Carabanchel, nabízí citlivou alternativu k tradiční blokové zástavbě. Namísto nikým nevlastněné strohé věžovité struktury jsme navrhli toto rytmické uspořádání, které bude lépe rezonovat se sousedními typy domů. Návrh je díky různorodé úrovni společenského sdružování, komunikace a uspořádání velmi jednoduchý, k tradičnímu způsobu bydlení se chová zdvořile a je dostatečně flexibilní nato, aby mohl být aktualizován nebo pozměněn podle potřeb a požadavků. Změna typologie u bydlení je zdlouhavý proces; je to však rychlejší a účinnější než měnit uspořádání celého nového města.
Projekt rozbíjí institucionální povahu obecní bytové výstavby. Základnu tvoří nízká zástavba, která má v řezu podobu písmene J. Bytový dům dům je uspořádán do řady navazujících prostorů, aby evokovaly vesnici. Lodžie a zelené plochy jsou upraveny do domácího měřítka, společně se soukromými a veřejnými dvory, které mezi sebou vzájemně působí skrze společné výhledy, slouží ke společnému komfortu. Bytový dům v Madridu je prototypem pro budoucí výstavbu. Návrh reaguje na různá okolní měřítka, stavební druhy a dané poměry, stejná strategie přitom ale může být použita pro větší a komplexnější území určené pro výstavbu.
Morphosis
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Morphosis