Biografie
Kladenský rodák, proslulý architekt, který od roku 1910 působil ve Spojených státech a od roku 1919 v Japonsku jako asistent F.L.Wrighta. Během 43 let svého pobytu projektoval více než 250 modernistických staveb a rodinných domů. Bez nadsázky se stal jedním z hlavních architektů přestavby Tokia a Jokohamy po ničivém zemětřesení Kantó. Jeho nejvýznamnější stavbou je Gunma Music Center v Tokiu, která je zapsána na seznam symbolizující novodobou japonskou architekturu 20. století. V letech 1926-37 zastupoval Československou republiku v Japonsku jako honorární konzul a od tehdejšího ministra zahraničních věcí dr. E. Beneše obdržel v roce 1928 Řád bílého lva IV. stupně. Byl členem štábu generála MacArthura při poválečné obnově Japonska. Dodnes v Japonsku působí architektonická kancelář nesoucí jeho jméno.
Na Raymondovu nabídku do Tokia přijel architekt, scénograf a Perretův spolupracovník Bedřich Feuerstein, který se ním podílel se na mnoha místních projektech.

Realizace a projekty

Další stavby
Imperial Hotel (jako Wrightův asistent), Tokio, 1912-23
Reinanzaka House,  1924
Rising Sun Petroleum Co. v Jokohamě,  1929
Konie obytných domů Rising Sun Petroleum Co., 1929 (spol. Bedřich Feuerstein)
Letní dům v Karuizawě,  1933
Projekt nemocnice sv. Lukáše, 1933 (spol. Bedřich Feuerstein)
Vlastní dům a studio v Azabu,  1951
Hudební centrum Gunma,  1961
Katolický kostel v Šibatě,  1965


Jaromír Krejcar o  Antonínu Raymondovi
Architekt Antonín Raymond jest z těch málo několika, kteří mají odvahu k úspěchu. Není to jednoduché. Před 15 lety odjížděl do Ameriky, aniž měl tušení, co bude dál. Kvalifikace? Jeden rok techniky, ale hlavně přesvědčení, že čím dál odtud, tím lépe pro toho, kdo něco touží provésti a dojíti úspěchu.
Instinkt a štěstí, které přeje odvážným, zavedly Raymonda k Wrightovi. Frank Lloyd Wright je vzácný člověk, který více jak před třiceti léty tvrdil, že stroje způsobí převrat v moderní architektuře. Mimo toho jest nejlepším architektem Ameriky. Tady se začal Raymond učit architektuře a později, když jeho angličtina začala se přibližovat skutečné, studoval na škole. U Wrighta pracoval stále a posléze byl jím poslán, aby vedl práce v Japonsku. Zde se začíná teprve vlastní činnost Raymondova, spolupráce na velkých projektech Wrightových a menší práce samostatné.
Pak přišla katastrofa Tokia. Mezi troskami celého města, skorem neporušeny, stály budovy Wrightem a Raymondem projektované - jejich konstruktéři počítali s možností zemětřesení. Vybudování nového města, jehož celé oblasti byly zničeny, způsobilo příliv amerického průmyslu do Japonska.
Raymond zahájil činnost jako samostatný architekt. Od té doby vycházejí z jeho atelieru projekty vyznačující se ryze moderním duchem, který opřen o americký stavební průmysl, konstruuje prostředí hodné moderního člověka. Vily, obchodní domy, školy, universita, spousty krásných interierů. Poslední z jeho prací stávají se čistotou architektonické formy díly, která se řadí mezi nejlepší soudobou architektonickou produkci světovou. Dokonalost architektonické formy spjata s absolutní dokonalostí amerického průmyslu, propůjčuje jeho dílu kouzlo, jakým se může honosit jen práce do posledních fines promýšlená a propracována. Kouzlo jednoduchosti. Není to jednoduché.
Jaromír Krejcar pro časopis Stavitel VIII, 1927, s. 62.