Engel

Antonín Engel

*4. 5. 1897Poděbrady, Česká republika
12. 10. 1958Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Narozen 4. 5. 1879 v Poděbradech. Studium architektury na české technice (u J. Kouly) a na německé technice v Praze (u J. Zítka), později na Akademii výtvarných umění ve Vídni (u O. Wagnera), kde za vynikající absolvování získává římskou cenu a stipendijní pobyt v Itálii. Od roku 1909 má vlastní ateliér v Praze, 1912-21 profesorem na průmyslové škole stavební v Praze, od r. 1922 profesorem Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství při ČVUT v Praze, kde zakládá ústav stavby měst, 1939-40 rektorem ČVUT. V letech 1920-29 členem Státní regulační komise pro Velkou Prahu, kde ovlivňuje velkorysý urbanistický rozvoj Prahy. Kromě řady realizací se úspěšně zúčastňuje mnoha architektonických soutěží, které se bohužel vesměs nerealizovaly. Široce přednáškově a publikačně činný (množství článků v odborném i popularizujícím tisku). Umírá 12. 10. 1958 v Praze.
Je posledním mistrem novorenesance a novoklasicismu v Praze. Jeho stavby jsou kultivované, osobité, klidné, kompozičně vyvážené, s jasnou a logickou tektonikou. Jeho dílo nepodléhalo změnám, tvoří uzavřený celek, nezachytilo nové směry secese, českého kubismu či funkcionalismu. Engel přinesl velký vklad do urbanistického řešení Prahy, neopomenutelná je i jeho široká činnost pedagogická a publikační. Přes svou konzervativnost patří Engel bezesporu k významným českým architektům první poloviny 20. století.
ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizace a projekty

Hlavní díla
soutěžní návrhy na Staroměstskou radnici (1905, 1909 - 1. cena, 1946),
obytné domy v Břehové ul. čp. 40 a U starého hřbitova na Starém Městě pražském (1910-14),
zdymadlo s vodní elektrárnou v Poděbradech (1913-18),
návrhy na regulaci Letné v Praze (1907-20), pražské Petrské čtvrti (1919-32), Prahy-Dejvic (1924-28), Poděbrad,
projekt Vítězného náměstí v Praze-Dejvicích (1921-23), zde realizace obytných budov (1928-29) a budovy generálního štábu (1934),
budovy dnešního rektorátu ČVUT a VŠ chemicko-technologické v Praze-Dejvicích (1923-27, společně se S. Ondřejem),
vysokoškolské Masarykovy koleje v Praze-Dejvicích (1927),
úprava býv. sněmovny v pražském Rudolfinu na koncertní sál,
ministerstvo železnic na nábř. L. Svobody v Praze (1927-31, později ministerstvo dopravy) - stěžejní stavba A. Engla,
vodárna a filtrační stanice v Praze-Podolí (1929-31 a sousedící nová vodárna (realizovaná až po jeho smrti 1959-62),
publikace: Praha v půdorysném a obrazovém vývoji (1920), Náměstí vítězství v Praze-Dejvicích (1939).