Architektura, urbanismus, tvorba zahrad a interiér jsou projekční oblasti, na které se ateliér specializuje. Vypracovává architektonické studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentaci. Současně nabízí komplexní služby klientům v oblasti přípravy staveb, inženýring a zajišťování autorského a technického dozoru během realizace stavby. V oblasti interiéru se ateliér zabývá nejen návrhy a projekty, ale ve spolupráci se zavedenými dodavateli i samotnou realizací.

Realizace a projekty