Deininger

Wunibald Deininger

*5. 3. 1879Vídeň, Rakousko
24. 8. 1963Salcburk, Rakousko
Hlavní obrázek
Biografie
Architekt Wunibald Deininger se zapsal výrazně do podoby Moravské Ostravy, kde realizoval několik význačných staveb v prvním a druhém desetiletí 20. století. První z nich byla budova Obchodní a průmyslové banky, kterou navrhl ještě společně se svým otcem Juliem Deiningerem. Tato stavba z let 1904–1905, do současnosti dominanta Smetanova náměstí, je nyní ohrožena demolicí v souvislosti se záměrem majitele zřídit v sousedství a zčásti i na místě dnešní stavby obchodně-společenské centrum. Přednášející představí původní i současnou podobu objektu a budou hovořit o jeho památkových hodnotách. W. Deininger v Ostravě následně realizoval v letech 1911–1913 skupinu nájemních domů a především hotel National (posléze Palace), nejvýznamnější dílo žáka vídeňského architekta Otto Wagnera nejen na Ostravsku. Těmito stavbami se přihlásil k neobiedermeieru. Své klasicizující východisko obohacoval také o odkazy k vegetabilní i geometrické secesi, přičemž dokázal využívat výdobytků moderní techniky.