2000-2004 – SOŠ a SOU Stavební Tábor
2004-2005 – praxe v kanceláři A_Detail, Tábor
2005-2006 – praxe v kanceláři A.D. Studio, Praha
2006-2019 – praxe v kanceláři VYŠEHRAD atelier, Praha
2008-2013 – ČVUT Praha, Fakulta architektury
2020 – založení architektonické kanceláře 20-20-ARCHITEKTI

Realizace a projekty