Ateliér TVARY byl založen v Brně v roce 2017. Zakládajícími členy byli Ondřej Slowik, Lucie Šponarová a Jiří Slowik. V prvních letech činnosti ateliéru byly zpracovávány architektonické studie a projekty necelé desítky staveb různého typu od rodinných a bytových domů až po administrativní budovu. Většina zpracovaných projektů je nyní ve fázi realizace. V roce 2020 byl tým společníků rozšířen o Tomáše Madra.

Realizace a projekty