Gross

Susanne Gross

Hlavní obrázek
Biografie
1978-79 - studium filozofie v Bonnu
1979-86 - studium architektury na RWTH v Cáchách

1986-88 - spolupráce s Joachim Schürmann, Kolín n/R.

1989- 90 - spolupráce se Skidmore, Owings, Merrill, Londýn

1990-94 - nástavbové studium architektury na Umělecké akademii v Düsseldorfu

1990-97 - odborná spolupracovnice Ústavu urbanismu  für Städtebau der RWTH Aachen

od 1993 - spolupráce s Kister Scheithauer & Partner

od 1997 - partnerka v kanceláři Kister Scheithauer Gross

od 1998 - externí zkoušející na College of Art, Edinburgh

2001-04 - docentka na Akademii, Maastricht

od 2004 - profesorka základů arch. navrhování na Bergische Universität, Wuppertal

Realizace a projekty