Štefan Ďurkovič

Hlavní obrázek
Biografie
Architektúru vyštudoval na SVŠT v Bratislave v roku 1953. Spolupracoval prevažne so Š.Svetkom na súťažiach i na urbanistických a architektonických projektoch najmä v oblasti bytovej a občianskej výstavby. 
K samostatným dielam patrí napr. Kartografický ústav v Krasňanoch a administratívna budova na Laurinskej ulici.

Realizace a projekty