Hubička

Stanislav Hubička

*23. 3. 1930Brdo, Česká republika
8. 8. 2018, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Stanislav Hubička byl český architekt. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Praze, architektonické vzdělání získal na Fakultě architektury a pozemního stavitelství, kde studoval mezi lety 1948-52. Poté působil v projektových ústavech, usadil se v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb. Kromě staveb navrhl mnoho veřejných prostranství, upravoval územní plány. Architektuře se věnují také jeho synové Radan Hubička a Radim Hubička
Realizace
Nuselský most, Praha, 1973
Stanice metra Vyšehrad (pod Nuselským mostem), Praha, 1973
budova Mezinárodního svazu studentstva, Praha, 1974
Smetanovo nábřeží v úseku Národní divadlo až Karlův most
nádvoří Platýz
Alšovo nábřeží u Karlova mostu