V čele vídeňského ateliéru stojí Matias del Campo a Sandra Manninger. Kancelář je poháněna nutkavou touhou přemýšlet o všech architektonických možnostech a souvislostech již ve fázi prezentace animované podstaty. Výsledkem této snahy je působivý architektonický design, jehož inspirační zdroje lze dohledat jak na poli matematiky a geometrie, tak i botaniky a zoologie. Ateliér SPAN zároveň využívá moderní nástroje digitálního designu a počítačové technologie. Aktivity ateliéru tvoří i výstavy a přednášky.