Biografie
1996-97 - práce v berlínském ateliéru Daniela Libeskinda
1998-2007 - práce v Huttunen-Lipasti Architects
2000-01 - práce v Heikkinen-Komonen Architects
2004 - diplom na fakultě architektury HUT
od 2007 - vlastní praxe Huttunen-Lipasti-Pakkanen Architects

Realizace a projekty